Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Výroba koksárenského plynu

Koksárenský plyn je hojný vedlejší produkt při přeměně uhlí na koks používaný při výrobě oceli. Nečistoty, které obsahuje, však způsobují, že není vhodný k použití jako palivo nebo vstupní surovina. V zájmu snížení nákladů, zlepšení výnosů a ekologické úpravy plynu nabízí společnost Alfa Laval vysoce účinná řešení rafinace – od chlazení primárního plynu po zpracování lehkého oleje.

  • Související výrobky
  • Související servis

Coke oven gas processing

Moderní úprava koksárenského plynu 

Přeměna surového koksárenského plynu na rafinované palivo co nejekologičtějším a nejúspornějším způsobem vyžaduje energeticky účinné procesy snižování emisí a minimalizace znečišťujících látek v odpadní vodě. Společnost Alfa Laval nabízí právě taková chytrá řešení.

Chlazení surového koksárenského plynu umožňuje provádět zpětné získávání vedlejších produktů, jako je například dehet, naftalen, benzen, čpavek a sirovodík, z proudu kondenzátu a plynů vznikajících při prudkém ochlazení. Dnes se ovšem řada z těchto vedlejších produktů získává levněji pomocí jiných technologií. Proto je hlavní důraz u moderního zařízení na zpracování vedlejších koksárenských produktů kladen na to, aby byl plyn zpracován do podoby umožňující jeho použití jako čistého a ekologického paliva.

Primární chlazení 

Bez ohledu na to, zda používáte otevřenou nebo uzavřenou primární chladicí soustavu, nabízí společnost Alfa Laval vysoce účinné zařízení k řešení této úlohy. U přímých primárních chladicích soustav dokážou spirálové výměníky tepla Alfa Laval snadno vyčistit znečistěnou chladicí vodu. Jednokanálová konstrukce spirálového výměníku umožňuje samočištění jednotky, což zajišťuje její účinnou a spolehlivou funkci.

V případě nepřímého chlazení horizontálních trubkových výměníků tepla dodává společnost Alfa Laval rozebíratelné výměníky tepla v chladicí soustavě s uzavřenou smyčkou. Tím se procesní zařízení udržuje mimo průtok chladicího média a zajišťuje se maximální účinnost.

Oddělení dehtu a destilátu 

Extrahování vysoce kvalitního destilovaného dehtu jako vedlejšího produktu procesů zpracování koksárenského plynu může být vynikajícím zdrojem dodatečných příjmů. Třístupňová konstrukce dekantačních odstředivek Alfa Laval maximálně efektivně odstraňuje pevné nečistoty a čpavkovou vodu obsaženou v surovém dehtu. 

Odstranění čpavku a síry 

Důvodem, proč je odstranění čpavku a sirovodíku tak zásadním problémem v zařízeních na zpracování koksárenského plynu, je jejich silně korozivní povaha. Bez ohledu na konfiguraci vašich technologických linek nabízí společnost Alfa Laval vysoce účinná řešení k odstraňování těchto látek.

Výměníky tepla Alfa Laval Compabloc a spirálové výměníky zajišťují daleko vyšší tepelnou účinnost než tradiční trubkové technologie a jsou dostatečně odolné na to, aby obstály v provozech zpracování koksárenského plynu, které jsou charakteristické silnými korozivními vlivy a zanášením.

Odstranění lehkého oleje  

Lehký olej je směs chemických látek, mezi nimiž je zastoupen zejména benzen, toluen a xylen. Lehký olej se z koksárenského plynu odstraňuje v pračce plynů a následně pomocí páry. Pro mimořádně kompaktní technologické soustavy k odstraňování lehkého oleje jsou vynikající výměníky tepla Alfa Laval Compabloc. Nabízejí tepelnou účinnost snadno překonávající hodnoty u tradičních trubkových instalací. Jejich kompaktní konstrukce a účinnost tepelného přenosu zajišťuje prostorové úspory, menší montážní náklady a nižší spotřebu páry. 

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Výroba koksárenského plynu