Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Mixování smoothies pomocí rotačního tryskového mixéru

Britský výrobce džusů, dezertů a smoothies The serious Food Company čelil veliké výzvě. Potřeboval rychlým způsobem získat stabilní a homogenní směs vysoce viskózních ovocných pyré a čerstvě vymačkaného džusu s velkým množstvím vlákniny. Díky rotačním tryskovým mixérům od Alfa Laval dosáhla mlékárna rychle stabilních a homogenních směsí. Toto nákladově efektivní provedení s nízkými náklady na údržbu vedlo k úsporám ve výši 12 000 eur na nádrž.

DATUM 2016-07-29

Mixování smoothies

Těžkým úkolem při mixování smoothies je dosáhnout stabilní a homogenní směsi vysoce viskózních ovocných pyré a čerstvě vymačkaného džusu s velkým množstvím vlákniny.

Klient

Britská společnost the Serious Food Company, výrobce džusů, dezertů a smoothies.

Problém

Společnost The Serious Food Company chtěla systém, který by za pouhých pár minut uměl umíchat smoothies na homogenní a stabilní směs. Čelili problémům s nepřijatelně dlouhou dobou mixování, protože dosažení homogenního mixu vysoce viskózních ovocných pyré a čerstvě vymačkaného džusu s velkým množstvím vlákniny trvalo příliš dlouhou dobu. Čištění nádrží po vyrobení šarže jim také připadalo obtížné.

Řešení

Tři nádrže, každá o objemu 15m3, byly vybaveny dvěma rotačními tryskovými mixéry Iso-Mix od Alfa Laval. Rotační trysky rotačních tryskových mixérů od Alfa Laval dosahují na celý objem nádrže, což vede k rychlejšímu a účinnějšímu mixování. Celý systém se skládá z recirkulační smyčky, která zajišťuje podávání do rotačního tryskového mixéru od Alfa Laval a vede obsah nádrže od jejího dna, přes pomocné čerpadlo, a zpět do rotačního tryskového mixéru od Alfa Laval.

Výsledek

Ukázalo se, že technologie rotačního tryskového mixéru je značně rychlejší než tradiční metody, což přineslo vyšší ziskové marže. Instalací rotačních tryskových mixerů Iso-Mix od Alfa Laval do nádrží získala společnost the Serious Food Company nákladově efektivnější zařízení s nízkými náklady na údržbu a vyšší úrovní hygieny v nádržích, protože rotační tryskový mixér od Alfa Laval lze také použít k čištění prázdné nádrže (CIP).

Údaje o systému

• Údaje o systému
• Objem: 15 m
3
• Průměr nádrže: 1,88 m
• Výška nádrže: 5,22 m
• Typ mixéru: IM 15 s 4 x 8 mm tryskami
• Teplota: 5 °C
• Tlak, čerpadlo: 2–5 bar
• Viskozita: 1– 8000 cP (koncový produkt 20– 300 cP)

Rotační tryskový mixér Alfa Laval má dvě nebo čtyři rotační trysky umístěné pod hladinou kapaliny v horní části nádrže. Čerpadlo s proměnnými otáčkami cirkuluje mixovanou kapalinu v nádrži v systému zavřené smyčky. Výsledný tok pohání převodový systém v rotačním tryskovém mixéru, což způsobuje otáčení trysek kolem horizontální i vertikální osy. Toto dvojité otáčení umožňuje, aby trysky způsobily efekt mixování, a zvětšuje dosah na celý objem nádrže. To vede k rychlejšímu a účinnějšímu mixování vstřikované kapaliny, plynu nebo prášku. Rotační tryskový mixér od Alfa Laval lze také použít k čištění nádrže; čisticí kapaliny jsou pak přiváděny přes trysky rotačního tryskového mixéru do nádrže. 

Jeden rotační tryskový mixér od Alfa Laval zvládá aplikace disperze plynu, mixování kapalin a disperze prášku, a k tomu navíc i čištění nádrže.

Rotační tryskový mixér od Alfa Laval 

  • Velké úspory na každé nádrži
  • Homogenní a stabilní směs
  • Rychlé a účinné čištění prázdné nádrže (CIP)