Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Čerpadlo Alfa Laval SRU – ověřené řešení pro dopravu sýřeniny

Jak dokládají výsledky zákaznických testů z Agropur ve Wisconsinu, čerpadla řady SRU od Alfa Laval přinášejí o 20 % méně drti a zároveň vyšší průtoky – což vede k rychlejší obrátce kádí a v konečném důsledku k většímu množství vyrobeného sýra.

DATUM 2016-07-29

Družstevní podnik Agropur Cooperative, založený v roce 1938, je jedničkou mlékárenského průmyslu v Severní Americe, s tržbami ve výši 3,4 miliard dolarů. Jejich podnik v Little Chute ve Wisconsinu vyrábí oceněný sýr a syrovátkové produkty – čerpající z bohaté sýrařské tradice ve Wisconsinu. Čerpadlo pro dopravu sýřeniny považují při výrobě sýra za klíčový krok – čerpadlo musí sýřeninu dopravit šetrně, a to tak, aby se minimalizovalo množství drti nebo odpadu vznikajího během přesunu kádí. 

Abychom shrnuli proces výroby sýra v Agropur –sýřenina je dopravována z výrobních kádí na odtokové stoly – kde se poté ze sýřeniny vyrábí sýr mozzarella.  

Testování čerpadla řady SRU od Alfa Laval

Zákazník měl zájem o nové čerpadlo, protože jejich stávající PR čerpadlo se už nevyrábí. Před výběrem nového čerpadla pro dopravu sýřeniny zavedl družstevní podnik Agropur přísná testovací kritéria. Agropur měřil množství drti před vstupem do stávajícího čerpadla PR300 a také tři periodické intervaly u stolů. Údaje o množství drti naměřené na třech periodických testovacích místech byly poté zprůměrovány a srovnány s obsahem drti před čerpadlem.

Čerpadlo řady SRU6-WLD s Bi-Lobe rotorem od Alfa Laval bylo nainstalováno s naprosto stejnými testovacími kritérii. Čerpadlo bylo nainstalováno s rychlejším motorem, aby se zajistil rychlejší průtok, bylo však také řízeno frekvenčním měničem, aby se zajistil stejný průtok jako u PR300. Po nainstalování SRU6 od Alfa Laval běželo čerpadlo tři týdny a výše uvedené testování se zopakovalo.

Výsledky

Výsledky testů u čerpadla  SRU6 od Alfa Laval byly velice úspěšné – to dokazuje významné, 20% snížení množství drti. SRU od Alfa Laval je také CIP čerpadlo s kratší celkovou dobou čištění a rovněž nižším potenciálem poškození čerpadla, ke kterému může dojít během manuálního čištění. Čerpadlo SRU6-WLD od Alfa Laval také pracuje při vyšších průtocích, přičemž zároveň snižuje množství drti. Tyto vyšší průtoky také vedou k rychlejšímu obratu nádrže – což umožňuje produkci více kádí sýra.


Po otestování dalších dvou čerpadel od konkurence bylo zakoupeno čerpadlo SRU6-WLD od Alfa Laval, protože ve srovnání se všemi testovanými čerpadly zaručovalo nejmenší množství drti. Použijte tyto informace pro veškeré nadcházející nabídky nebo žádosti o aplikace čerpadel pro dopravu sýřeniny. Tyto informace mohou být také použity k proaktivnímu cílení na velkou populaci čerpadel PR300 nainstalovaných na trhu. V souvislosti s dotazy nebo cenovými nabídkami kontaktujte svého oblastního obchodního manažera nebo kteréhokoli člena týmu zodpovídajícího za čerpadla.

Po otestování dalších dvou konkurenčních čerpadel bylo zakoupeno čerpadlo SRU6-WLD od Alfa Laval, protože ve srovnání se všemi testovanými čerpadly zaručuje nejmenší množství drti.

Čerpadlo řady SRU od Alfa Laval

Čerpadla řady SRU jsou stěžejními čerpadly Alfa Laval s mnoha možnostmi a materiály, která si umí poradit se širokou škálu teplot a tlaků. To z nich činí ideální řešení pro nejnáročnější aplikace. 

  • Robustní, velmi odolná konstrukce
  • Mnoho možností specifikací
  • Velmi zjednodušená údržba
  • Jemné zacházení s produktem