Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Používání rotačních mycích hlavic Alfa Laval Toftejorg zvyšuje účinnost

Jeden z největších výrobců tvrdého sýra ve Velké Británii zvýšil účinnost čistění své nádrže na syrové mléko o 35%. K tomuto úspěchu mu pomohla výměna pevných mycích hlavic za rotační mycí hlavice Toftejorg Sani-Mega od Alfa Laval, díky čemuž došlo také ke snížení spotřeby vody o 30%.

DATUM 2016-07-29

Mlékárna Llandyrnog Creamery zpracovává 1 000 000 litrů mléka každý den, 365 dní v roce, aby zajistila svou produkci tvrdých sýrů, jako je Cheddar, Double Gloucester a Red Leicester. Každý rok odchází z podniku 20 000 tun sýra pro supermarkety a malé obchodníky ve Velké Británii. Syrové mléko je skladováno v šesti silech o objemu 160 000 litrů, která jsou každý den čištěna. CIP (Cleaning-in-Place) čištění v mlékárně porbíhá složitým proces. Zahrnuje předoplach, kde se využívá voda získaná z konečného oplachu, horké mytí pomocí 1% roztoku louhu, mezioplach čistou vodou a sterilizační fázi následovanou konečným oplachem čistou vodou. Při tom se každý den spotřebuje 400 000 litrů vody čerpané z vlastních vrtů mlékárny.

Statické mycí koule náročné na vodu a energii

Režim CIP byl původně navržen pro pevné mycí koule, které byly nainstalovány ve stejnou dobu jako sila na syrové mléko v roce 1974. Jak říká Brian Emmerson, hlavní technik v Llandyrnog: „Nebyly zdaleka tak účinné, jak jsme chtěli, a byly poměrně nehospodárné, co se týče vody a energie.“

Pevné mycí hlavice zaplavily vnitřní stěny velkým množstvím vody. Kromě toho, že byly náročné na vodu a energii, docházelo v místech, kde voda nevytlačila nahromaděný produkt, ke stínění. Zatěžovalo to také čerpadlo systému CIP čištění, protože během fází čištění bylo nutné jej zastavit a spustit, aby bylo možno nádrže pročistit.

Investování do budoucnosti

Od roku 2004 investovala společnost Llandyrnog do mlékárny více než 3 miliony liber. V rámci zlepšovacího programu zrevidovali celkově svá zařízení ke skladování syrového mléka a rozhodli se, že CIP čištění potřebuje modernizaci. Nejprve otestovali jednu rotační hlavici Toftejorg Sani Mega od Alfa Laval a dosáhli tak výborných výsledků, že poté rychle nainstalovali stejné zařízení i ve zbývajících pěti silech.

Skvělý výkon, řízená přesnost

Na rozdíl od čištění zaplavením při použití mycích hlavic čistí zařízení Toftejorg Sani Megas od Alfa Laval působením a vířivými účinky podle předem určeného vzoru. Vydrhnou vnitřní stěny sila pomocí vějířovitých trysek, které při dosažení spodního odtoku vytváří vířivý účinek. K pohánění vnitřní turbíny a převodového systému při nízkých otáčkách (5 rpm) se používá čisticího média, což umožňuje s větší přesností řídit proces čištění.

Dynamické stroje přináší skvělé výsledky

Podle Briana Emmersona byla mlékárna Llandyrnog Creamery velmi rychle schopna dosáhnout optimální účinnosti čištění, jakmile měli správně nastaveno zařízení Sani Mega od Alfa Laval. „Jakmile byl systém správně nakonfigurován, zpozorovali jsme rozdíl.

Nejprve jsme si všimli, že fáze předoplachu se změnila z neprůzračné na čistou a probíhala mnohem rychleji, než dříve, což naznačuje, že jsme používali mnohem méně vody. Poté se to samé odehrálo u louhové fáze a mezioplachu atd. V podstatě se jednalo o kumulativní proces se značným snížením množství chemikálií a vody v každé fázi cyklu CIP, což vedlo k použití menšího množství energie a vody a větší účinnosti čištění.“ 

V podstatě se jednalo o kumulativní proces se značným snížením množství chemikálií a vody.“

Zařízení Sani Mega od Alfa Laval ve skutečnosti rychle ušetřilo dostatečné množství energie, času a vody pro navrácení původní investice. Doba čištění byla radikálně snížena z průměrných 43 minut na 28 minut na silo. A co je důležité, u standardů čistoty byla zaznamenána podobná zlepšení.

Celkový počet mikroorganismů (TVC) a jiné standardní testovací postupy nyní vykazují mnohem vyšší úroveň hygieny, přičemž došlo k naprosté eliminaci stínových oblastí.

Rotační mycí hlavice Toftejorg od Alfa Laval pro čištění nádrží, zkonstruované pro hygienické aplikace, nabízí mimořádnou čistitelnost, vypustitelnost a snadnou, nákladově efektivní údržbu.

 Mycí hlavice Toftejorg od Alfa Laval