Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Alfa Laval ve zkratce

Tři klíčové technologie

Jádrem činností společnosti Alfa Laval jsou tři základní technologie: přenos tepla, separace a doprava tekutin. Všechny tři hrají významnou roli v různých oblastech průmyslu. 

100 zemí

Produkty Alfa Laval se prodávají v přibližně 100 zemích (ve více než polovině z nich má Alfa Laval své obchodní zastoupení) a vyráběny jsou ve 42 velkých výrobních závodech (v Evropě, Asii, Spojených státech a Brazílii).

17 000 zaměstnanců

Alfa Laval má v současnosti na celém světě okolo 17 000 zaměstnanců. Největší zastoupení má společnost ve Švédsku, Dánsku, USA a Indii.

Jsme mladí přes 134 let

Gustav de Laval byl významný technický génius, mezi jehož vynálezy patří odstředivý separátor a první funkční parní turbína. Během svého života si nechal registrovat 92 patentů. V roce 1883 společně se svým partnerem Oscarem Lemmem ml. založil společnost AB Separator, předchůdce dnešní Alfa Laval.

Nepřetržitý vývoj

Neustálý vývoj je podmínkou pro posilování konkurenceschopnosti. Přibližně 2 % celkového obratu ročně investujeme do výzkumu a vývoje. Díky tomu můžeme každý rok uvádět na trh 35 až 40 nových výrobků.

Organizace vychází vstříc zákazníkům

Naše orientace na trhu je usnadněna díky organizaci prodeje do 3 obchodních divizí: Energy, Food & Water a Marine divize. Pokrýváme řadu různých průmyslových odvětví, jako je čištění odpadních vod, chemický průmysl, těžba ropy a zemního plynu, zpracování papíru a celulózy, lodní průmysl, potravinářský průmysl a mnoho dalších. Kromě toho nabízíme velkou podporu v rámci servisních center, která zajišťují, že naši zákazníci i nadále mohou spoléhat na vynikající výkon jejich zařízení Alfa Laval.