Přenos tepla

Výměníky tepla se stíraným povrchem

Provozní řešení

Ochrana životního prostředí

Řešení pro čištění spalin v lodním průmyslu

Řešení pro chladírenství

Řešení pro zátěžovou vodu

Řešení pro zpracování proteinů

Řešení pro zpracování rostlinných olejů

Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Pájené deskové výměníky tepla

Mědí pájené deskové výměníky tepla jsou kompaktní jednotky, které zajišťují efektivní přenos tepla a jsou schopny odolat vysokém tlaku a teplotě. Pájené deskové výměníky tepla jsou vhodné pro řadu aplikací v oblasti centrálního zásobování teplem, vytápění, chlazení, kondenzace a přípravy teplé vody.

heat_transfer_brazed_plate_heat_exchangers_640x360.png
  • Související výrobky
  • Související servis

Mědí pájené deskové výměníky Alfa Laval přinášejí maximální účinnost přenosu tepla pro každou aplikaci, k dispozici jsou typy s různými rozměry a počtem desek. Vysoce kompaktní konstrukce umožňuje snadnou instalaci výměníků i v místech, kde je k dispozici jen omezený prostor. V sortimentu Alfa Laval je k dispozici velké množství volitelných připojení a příslušenství jako jsou podlahové stojany, závěsné rámy nebo několik druhů izolací.

Princip funkce pájených deskových výměníků tepla

Pájené deskové výměníky tepla jsou tvořeny souborem desek lisovaných z plechu vysoce kvalitní nerezové oceli. Zvlnění desek zabezpečuje vysoký prostup tepla a zároveň zvyšuje jejich tuhost. Desky jsou k sobě poskládány tak, aby mezi nimi vznikly kanály do kterých je vstupními otvory v rozích desek distribuována teplonosná kapalina. Každá deska je obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé, přičemž dochází k prostupu tepla. Měděná pájka vzájemně spojuje desky nejen po jejich obvodu, ale i ve všech styčných místech sousedících desek. Díky tomu jsou pájené výměníky tepla schopné odolat vysokým teplotám (až 225 °C) a vysokým tlakům (až 49 bar).

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Pájené deskové výměníky tepla