Přenos tepla

Výměníky tepla se stíraným povrchem

Provozní řešení

Ochrana životního prostředí

Řešení pro čištění spalin v lodním průmyslu

Řešení pro chladírenství

Řešení pro zátěžovou vodu

Řešení pro zpracování proteinů

Řešení pro zpracování rostlinných olejů

Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

AS-H Komorový lis

Komorové lisy Alfa Laval jsou ideálním řešením všude tam, kde je sušina kalového koláče hlavní prioritou. Ve srovnání s jinými technologiemi přitom zaručují minimální náklady na polymer a energii. Řada komorových lisů nabízí bezkonkurenční kvalitu, integritu a vynikající účinnost.

AS-H_Plate_Press_front_640x360.png
  • Dokumenty
  • Související odvětví
  • Související servis

Komorový lis Alfa Laval je ideálním řešením pro aplikace při odvodňování kalu, kde je velmi důležitá sušina kalového koláče. Tento lis umožňuje dosáhnout suchých pevných látek až do 40% a snadno se přizpůsobí všem požadavkům na odvodnění. Provozní náklady jsou minimalizovány díky velmi nízké spotřebě polymeru a energie. 

Řada komorových lisů nabízí bezkonkurenční kvalitu, integritu a vynikající účinnost.

Komorový lis je k dispozici v různých verzích - vestavných, membránových a deskových. Rámy jsou vyráběny z uhlíkové oceli, přičemž je k dispozici plná automatizace. Standardní přívodní tlak je 7, 10 a 16 barů (g). Na základě domluvy však poskytujeme jednotky s vyšším tlakem pro průmyslové aplikace.

Jak to funguje

A plate press is a series of filter plates which are pressed together by hydraulic ram. The filter plates are built with a cavity or space in between them where the filter cake (solid) will form.

First the plate press is filled with the slurry until all of the aforementioned spaces are full. Once the slurry takes up all the space in between each of the plate press chambers, valves are opened on the top and bottom corners of the filter plates to allow the filtrate (usually water) to escape as more and more slurry is pumped in. Eventually the slurry cannot be pumped in because filter cake occupies all of the spaces in between the chambers. At this point the filter plates are separated either by mechanical or manual means, usually one at a time, allowing the filter cake to be discharged.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro AS-H Komorový lis