Přenos tepla

Výměníky tepla se stíraným povrchem

Provozní řešení

Ochrana životního prostředí

Řešení pro čištění spalin v lodním průmyslu

Řešení pro chladírenství

Řešení pro zátěžovou vodu

Řešení pro zpracování proteinů

Řešení pro zpracování rostlinných olejů

Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Pásový zahušťovač AS-H

Gravitační pásový zahušťovač Alfa Laval je určen pro komunální kal a všechny ostatní kaly, které mají tendenci k flokulaci. Zahušťovač pracuje na principu odloučení kapaliny od pevných látek gravitačním odvodněním s využitím pomalu se pohybující pásové tkaniny.

AS-H_belt-thickener_front_closed_640x360.png
 • Dokumenty
 • Související odvětví
 • Související servis

Vlastnosti

 • Patentovaná rampa pro vyšší produktivitu zahuštění,
 • konstrukce z nerezové oceli AISI 316 nebo AISI 304,
 • robustní mechanismus řízení a napnutí pásu,
 • zcela zapouzdřená konstrukce pro eliminaci aerosolu a zápachu,
 • z vnějšku nastavitelné shrnovače,
 • 20% zvětšení filtrační plochy,
 • jen několik pohyblivých částí.

Výhody

  • Konstrukce bránící únikům kapaliny,
  • minimální požadavky na obsluhu,
  • nízká spotřeba energie,
  • nízká spotřeba polymeru,
  • nízký vnitřní objem pro minimalizaci nákladů na zařízení pro regulaci zápachu,
  • nákladově efektivní zahuštění,
  • vhodné k venkovnímu provozu,
  • bez požadavků na další flokulační nádrž a směšovací ventil,
  • vyšší procento zahuštěných suchých pevných látek,
  • vyšší kapacita zpracování.

 

Jak to funguje

Pásový zahušťovač je vybaven patentovaným směšovacím ventilem kalu a polymeru s nastavitelným pákovým ramenem, které je pro zajištění dostatečně  turbulentního smísení kalu s polymeremtřeba nastavit asi na 70% otevření.

Retenční nádrž na kal známá také jako flokulační komora se plní zespodu a poté se hladina zvedne nad přepad, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce kalu na pásu.

Kalové shrnovače vtlačí kal do tratí. To umožňuje průtok volné vody pásovou tkaninou v místech, kde se kal nevyskytuje, což podporuje proces přípravy odvodnění. Kalové shrnovače lze zvednout a odstranit tak útržky atd.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Pásový zahušťovač AS-H