Přenos tepla

Výměníky tepla se stíraným povrchem

Provozní řešení

Ochrana životního prostředí

Řešení pro čištění spalin v lodním průmyslu

Řešení pro chladírenství

Řešení pro zátěžovou vodu

Řešení pro zpracování proteinů

Řešení pro zpracování rostlinných olejů

Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Rotační zahušťovače

Alfa Laval nabízí různé typy rotačních bubnových filtrů pro efektivní zhušťování kalu. Princip rotačního zahušťovače spočívá v dopravě kalu předem upraveného polymerním flokulantem uvnitř pomalu se otáčejícího bubnu z filtrační tkaniny. Kal zůstává v bubnu, zatímco kapalná fáze protéká skrz filtrační tkaninu. Výstupní koncentrace kalu je regulována pomocí regulace nátoku, sklonu a rychlosti otáčení bubnu.

ALDRUM_G3_rotary_drum_filter_front_closed_640x360.png
  • Související výrobky
  • Související odvětví
  • Související servis

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Rotační zahušťovače