Přenos tepla

Výměníky tepla se stíraným povrchem

Provozní řešení

Ochrana životního prostředí

Řešení pro čištění spalin v lodním průmyslu

Řešení pro chladírenství

Řešení pro zátěžovou vodu

Řešení pro zpracování proteinů

Řešení pro zpracování rostlinných olejů

Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Duté deskové membrány

Alfa Laval vyrábí duté deskové membrány pro použití v modulech membránových bioreaktorů (MBR). Kombinací toho nejlepšího ze dvou odlišných membránových technologií – dutých vláken a plochých desek – jsou duté deskové membrány, široce využívané k čištění odpadních vod a kalů. Duté deskové membrány Alfa Laval mají jedinečnou strukturu dutých distančních vložek mezi membránami a jsou k dostání v kazetách, které se při výrobě modulu MBR mohou skládat až tři na sebe.

hollow_sheet_membranes_640x360.png
  • Související výrobky
  • Související odvětví
  • Související servis

Konstrukce produktu

Dutá desková membrána PVDF Alfa Laval je ultrazvukově navařena na polypropylenový rám, což v porovnání např. s lepenými membránami poskytuje silný spoj.Kromě toho je to jediná plochá desková membrána s dutým distančním prvkem, která umožňuje čistění pomocí recirkulace, a tím i skutečně rovnoměrné čištění celého povrchu.Tím se snižuje zanášení membrány, prodlužuje její životnost a omezuje používání chemikálií.

Konstrukce modulu

Membránový filtrační modul Alfa Laval (MFM) se skládá ze standardních paketů dutých deskových membrán umístěných uvnitř nerezového rámu s příslušnými přípojkami, tzv. modul membránového bioreaktoru (MBR).Alfa Laval nabízí moduly MBR s jednou, dvěma nebo třemi kazetami (jednoduchý, dvojitý nebo trojitý modul).

Jedinečnou vlastností konstrukce MFM je to, že pracuje s mimořádně nízkou hodnotou TMP po celé ploše membrány.To znamená, že směsná tekutina, která prochází přes membránu, se nehromadí ani nepřilne k povrchu.To významně snižuje zanášení, což je také jedním z hlavních omezení efektivní implementace technologie MBR.Nízká hodnota TMP vede k výraznému omezení potřeby čištění, čímž se sníží náklady i prostoje.

  • Rovnoměrné využití celého povrchu membrány
  • Mimořádně nízký transmembránový tlak (TMP)
  • Robustní konstrukce modulu
  • Plně stohovatelný design, lepší využití čistícího vzduchu
  • Nižší požadavky na chemické čištění
  • Snadnější údržba
  • Nižší požadavky na pomocná zařízení

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Duté deskové membrány