Přenos tepla

Výměníky tepla se stíraným povrchem

Provozní řešení

Ochrana životního prostředí

Řešení pro čištění spalin v lodním průmyslu

Řešení pro chladírenství

Řešení pro zátěžovou vodu

Řešení pro zpracování proteinů

Řešení pro zpracování rostlinných olejů

Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Membránové filtrační moduly LabStak

Alfa Laval offers a wide range of small-scale LabStak modules which are ideal for on-site testing. Valuable data is gained for evaluation of process feasibility, determination of design and up-scaling, optimization of existing production lines or processing of high-value products.

labstak_m20_front_640x360.png
  • Související výrobky
  • Související odvětví
  • Související servis

Small-scale LabStak­® modules

In order to ensure the optimum solution, it is often advisable to conduct experiments on a small scale. These can be used to establish process feasibility, determine design data for up-scaling, optimize existing production lines or even carry out small-scale processing of high-value and/or low-volume products.

Our range of LabStak® modules is based on the unique plate-and-frame design with the module sizes: M10, M20, M37, M38 and M39. The liquid capacity of our LabStak® modules varies from only 57 ml of test media volume in the Alfa Laval LabStak® M10 module up to 3 litres in the Alfa Laval LabStak® M39H module. It is possible to test all filtration processes: Reverse osmosis, nanofitration, ultrafiltration and microfiltration. 

For the Alfa Laval LabStak® M20 module we offer the possibility to test also spiral wound membranes as the module can be equipped with a specially designed M20-2.5" housing. This makes it a perfect tool for initial spiral element testing before screening on flat sheet membranes.

On-site testing or at Alfa Laval pilot facilities

Alfa Laval provides small-scale modules, units and pilot plants for testing on-site in connection with other process equipment and for testing at our own state-of-the-art Membrane and Application Development Test Centre in Nakskov, Denmark. In both cases, we also provide highly skilled process consultancy services.

  • Umožňuje provést první screeningové hodnocení ve vlastní laboratoři a získat správné odpovědi na důležité otázky
  • Stejný design se používá jak pro malé, tak pro průmyslové zařízení, které vám umožní vyvíjet nové procesy a produkty
  • Shromážděné údaje jsou přesné a spolehlivé 
  • Alfa Laval má vlastní testovací centrum pro membrány a vývoj aplikací, kde jsou odborníci připraveni vám pomoci s procesním know-how a zkušebním procesem
  • Umožňuje provádět experimenty

Jak to funguje

Fyzikální separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl v tlaku na obou stranách speciální membrány. Tento proces je charakterizován schopností oddělit molekuly různých velikostí a vlastností. Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí formou tangenciální filtrace, kdy kapalina, která je filtrována, proudí při vysoké rychlosti a tlaku paralelně s membránou.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace v nejjednodušší podobě znamená průchod jediného vstupního proudu přes membránovou soustavu, která jej rozdělí na dva samostatné proudy známé jako permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzická přepážka s vysoce specializovanými vlastnostmi – bariéra, kterou mohou procházet pouze určité vybrané složky vyskytující se ve vstupním proudu.

Prostupnost

Póry materiálu membrány jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m), a k tomu, aby přes ně kapalina prostupovala, je nezbytné vyvíjet tlak. Póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu jsou dokonce tak malé, že je nelze spatřit ani pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

Dlouholeté zkušenosti a membránami

Alfa Laval má s membránovou filtrací dlouholeté zkušenosti a ráda se s vámi o ně podělí.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Membránové filtrační moduly LabStak