Přenos tepla

Výměníky tepla se stíraným povrchem

Provozní řešení

Ochrana životního prostředí

Řešení pro čištění spalin v lodním průmyslu

Řešení pro chladírenství

Řešení pro zátěžovou vodu

Řešení pro zpracování proteinů

Řešení pro zpracování rostlinných olejů

Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Pilotní laboratorní zařízení

Provádění zkoušek na pracovišti pro laboratorní a pilotní zkoušky pomáhá zákazníkům odpovědět na jejich otázky a dát konečnou podobu jejich podnikatelským záměrům. Alfa Laval nabízí širokou škálu malých jednotek a pilotních zařízení, která jsou ideální pro testování na místě u zákazníka.

pilotunit_combim39_3.8_left_side_640x360.png
  • Související výrobky
  • Související odvětví
  • Související servis

Testování na místě nebo v pilotních provozech Alfa Laval

Abychom si byli jisti, že navrhujeme optimální řešení, potřebujeme často provést zkoušky v malém měřítku. 

Lze je využít pro ověření schůdnosti procesu, stanovení projekčních podkladů pro návrh provozního zařízení, pro optimalizaci stávající výrobní technologie a nebo dokonce i pro výrobu malých objemů speciálních produktů, které často mívají velmi vysokou cenu.

Alfa Laval poskytuje pilotní laboratorní zařízení jak pro zkoušení na místě u zákazníka ve spojení s ostatními zařízeními v lince, tak i pro provedení zkoušek v našich vlastních zkušebních laboratořích a provozech v dánském městě Nakskov nebo na pilotním zázemí v Praze. Ve všech případech poskytujeme také vysoce odborné konzultační služby.

Sortiment pilotních laboratorních zařízení Alfa Laval přibližuje široké možnosti využití membránové filtrace.

.

  • Umožňuje provést první screeningové hodnocení ve vlastní laboratoři a získat správné odpovědi na důležité otázky
  • Stejný design se používá jak pro malé, tak pro průmyslové zařízení, které vám umožní vyvíjet nové procesy a produkty
  • Shromážděné údaje jsou přesné a spolehlivé 
  • Alfa Laval má vlastní testovací centrum pro membrány a vývoj aplikací, kde jsou odborníci připraveni vám pomoci s procesním know-how a zkušebním procesem
  • Umožňuje provádět experimenty

Jak to funguje

Fyzikální separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl v tlaku na obou stranách speciální membrány. Tento proces je charakterizován schopností oddělit molekuly různých velikostí a vlastností. Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí formou tangenciální filtrace, kdy kapalina, která je filtrována, proudí při vysoké rychlosti a tlaku paralelně s membránou.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace v nejjednodušší podobě znamená průchod jediného vstupního proudu přes membránovou soustavu, která jej rozdělí na dva samostatné proudy známé jako permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzická přepážka s vysoce specializovanými vlastnostmi – bariéra, kterou mohou procházet pouze určité vybrané složky vyskytující se ve vstupním proudu.

Prostupnost

Póry materiálu membrány jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m), a k tomu, aby přes ně kapalina prostupovala, je nezbytné vyvíjet tlak. Póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu jsou dokonce tak malé, že je nelze spatřit ani pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

Dlouholeté zkušenosti a membránami

Alfa Laval má s membránovou filtrací dlouholeté zkušenosti a ráda se s vámi o ně podělí.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Pilotní laboratorní zařízení