Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Audity

Know-how pro optimalizaci provozních činností

Na základě auditu výkonu provedeného v místě provozu mohou odborníci ze společnosti Alfa Laval zvýšit produktivitu vašich zařízení a snížit celkové náklady na provoz vašich zařízení, systémů nebo procesů.

Performance AuditsVyužití celého potenciálu

Společnost Alfa Laval provede audit výkonu vašich zařízení a pomůže vám využít celý jejich potenciál.

Odborníci ze společnosti Alfa Laval s bohatými provozními znalostmi a zkušenostmi provedou analýzu provozních podmínek ve vybrané části provozu a identifikují oblasti, které vyžadují zlepšení. Výsledkem auditu a konzultačních služeb Alfa Laval jsou doporučení v těchto oblastech:

  • Zvýšení kvality, kvantity nebo účinnosti výroby
  • Snížení celkových provozních nákladů
  • Optimalizace nákladů v průběhu životnosti zařízení
  • Zlepšení provozní činnosti a údržby jejich standardizací, zjednodušením anebo školením
  • Změna parametrů výroby – například míry automatizace, použití správných směsí anebo plánů čištění
  • Provedení auditů zařízení
  • Provedení energetických auditů
  • Snížení dopadu na životní prostředí
  • Rady týkající se skladových zásob náhradních dílů a provádění běžné údržby
  • Zvýšení bezpečnosti anebo splnění zákonných požadavků

Nezáleží na tom, zda potřebujete zvýšit výkon vašich deskových výměníků tepla, optimalizovat procesy na moři nebo zvýšit produktivitu výroby piva – společnost Alfa Laval vám s tím pomůže a identifikuje způsoby snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu.

How can we help you?V případě dotazů či požadavků nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Na základě auditů a konzultací od společnosti Alfa Laval pro zvýšení výkonu vašich výměníků tepla získáte celkový přehled o vašem výrobním zařízení a písemnou zprávu s podrobnými nálezy a doporučeními. Potom se rozhodnete, jaké kroky přijmete k optimalizaci výkonu výměníků tepla a maximalizaci servisních intervalů. Výsledek? Delší provozuschopnost, celková optimalizace a větší dostupnost. 

Společnost Alfa Laval poskytuje auditové a konzultační služby pro vylepšení účinnosti, snížení nákladů a optimalizaci procesů přímo na palubě lodí. Patří sem vizuální kontrola všech zařízení od společnosti Alfa Laval, vyhodnocení provozních parametrů, historie poplachů a vibrací (podle situace), monitorování skladových zásob náhradních dílů a zhodnocení celkového stavu zařízení společně s lodními techniky.

Společnost Alfa Laval poskytuje auditové a konzultační služby pro konkrétní části výroby piva, jako je například kvasničné hospodářství, nebo pro její výrobní zařízení, například pro výrobní modul ALDOX.