Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Čistící prostředky a chemikálie

Zanášení provozních povrchů má negativní dopad na produktivitu. K obnovení a optimalizaci výkonu zařízení pro přenos tepla a separaci používá společnost Alfa Laval řadu CIP zařízení (čištění na místě) a čisticích prostředků.

Pro dlouhodobě udržitelnou produktivitu je klíčový výběr správné kombinace čisticích prostředků a parametrů čisticích procesů tak, aby bylo vyčištění zařízení účinné, ale nemělo negativní dopad na materiály zařízení.

Společnost Alfa Laval má podrobné informace o vlivu různých čisticích prostředků na kovy a polymery, z nichž se vyrábí výrobní zařízení. Toto know-how je společně s podrobnou znalostí výrobních postupů základem řešení pro čištění, které poskytuje společnost Alfa Laval.

CIP čištění

Jestliže dochází k zanášení, systém CIP čištění (čištění na místě) od společnosti Alfa Laval zajistí rychlé a snadné vyčištění výměníků tepla a vysokorychlostních separátorů bez nutnosti demontáže výrobního zařízení.

CIP čištění se vyplatí

Čistící chemické prostředky

Ke spolehlivému a bezpečnému odstranění nežádoucích úsad z povrchů zařízení doporučuje společnost Alfa Laval použít speciálně vyvinuté netoxické čistící prostředky s nízkým dopadem na životní prostředí. Tyto prostředky jsme důkladně otestovali ve vlastní laboratoři, abychom měli jistotu, že nepoškodí materiály těsnění a teplosměnných ploch. 

Čistící chemické prostředky

Jiné chemické prostředky

Kromě chemických čistících prostředků používá společnost Alfa Laval také chemické látky pro zvýšení účinnosti separátorů a chemické látky vhodné k čištění vedení pitné vody. Tyto prostředky byly vyvinuty speciálně pro naše vysokorychlostní separátory a zařízení k odsolování vody.

Jiné chemické prostředky

Na špatně rozpustné úsady

Jestliže CIP čištění a chemické čištění nebudou dostatečné k odstranění špatně rozpustných úsad, můžete zařízení odeslat do autorizovaného servisního centra Alfa Laval, kde naši kvalifikovaní odborníci s vlastním know-how vaše zařízení důkladně vyčistí ve speciálně vybavených čistících zařízeních.

How can we help you?V případě dotazů či požadavků nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás