Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Monitorování provozních podmínek

Optimální intervaly čištění

S monitorováním provozních podmínek Alfa Laval můžete snadno naplánovat údržbu se správnými servisními intervaly. Plánovaná údržba podle skutečných provozních podmínek podporuje provozuschopnost, zvyšuje bezpečnost a šetří čas a peníze.

Provádíte údržbu výrobního zařízení příliš často nebo naopak příliš málo? Údržbu můžete provádět důmyslnějším způsobem a s nižšími náklady. Monitorování provozních podmínek s touto službou prediktivní údržby od společnosti Alfa Laval můžete přesně naplánovat správný termín údržby a vyměnit opotřebované komponenty ještě předtím, než způsobí poruchu. Zvýšíte tím spolehlivost svého výrobního zařízení a snížíte náklady na údržbu.

Alfa Laval Performance AuditNástroje monitorování pro optimalizaci výkonu

Společnost Alfa Laval vám může díky svému know-how pomoci s monitorováním správné funkce vašeho výrobního zařízení a s přesným naplánováním požadované údržby.

Zařízení pro přenos tepla

Pro dosažení optimálního výkonu deskových výměníků tepla Alfa Laval v aplikacích kapalina-kapalina nabízí společnost Alfa Laval služby auditu výkonu rozebíratelných deskových výměníků tepla. Díky auditu výkonu rozebíratelných deskových výměníků tepla můžete provést servis až v okamžiku, kdy to bude skutečný stav uvnitř vašich deskových výměníků tepla vyžadovat, nikoliv podle předem stanoveného harmonogramu. 

Separační zařízení

Společnost Alfa Laval nabízí dva způsoby optimalizace servisních intervalů u odstředivek.

  • Cosmos – nástroj pro údržbu podle skutečného provozního stavu pro vysokorychlostní separátory a dekantační odstředivky analyzuje vibrace a podle toho přesně predikuje požadovanou údržbu, zamezuje neplánovaným výpadkům výroby a eliminuje zbytečné servisní náklady.
  • Monitorovací systém Alnoz II provádí nepřetržité monitorování trysek vysokorychlostního separátoru, aby odhalil nevyváženost separátoru, zamezil zbytečným výrobním ztrátám a snížil opotřebování. Systém přispívá ke stabilní separaci, delší provozuschopnosti, nižší spotřebě elektrické energie a menšímu opotřebování způsobenému ucpáním trysek.

Preventivní údržba – dekantační odstředivky

Optimalizace údržby s komplexním plánem preventivní údržby, který zahrnuje plán návštěv za účelem údržby, okamžité a velké servisní zásahy a použití videoskopie od společnosti Alfa Laval.

Přednosti preventivní údržby

Na základě monitorování stavu zařízení můžeme přesně odhadnout požadavky na údržbu a optimalizovat podle toho servisní intervaly. Pomáhá identifikovat, jaké výrobní zařízení vyžaduje údržbu ještě předtím, než dojde k negativnímu dopadu na kvalitu výrobků nebo neplánovaným výpadkům. Toto jsou ve stručnosti přednosti monitorování provozního stavu společností Alfa Laval:

- vyšší výnos z investice díky delší životnosti zařízení
- přesnější plánování servisních zásahů a pracovních úkolů
- lepší řízení skladových zásob náhradních dílů
- optimalizace spotřeby elektrické energie
- nižší celkové provozní náklady
- optimalizace provozuschopnosti 

How can we help you?V případě dotazů či požadavků nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Performance Audit and Cleaning Services case story from ItalyAudit výkonu a čištění od společnosti Alfa Laval pro zvýšení provozní účinnosti termoelektrické elektrárny Mincio v Itáli

Termoelektrická elektrárna Mincio s výkonem 380 MW používá dva výměníky tepla M30 od společnosti Alfa Laval. Elektrárna může díky CIP čištění jednotkou CIP 800 a systému prediktivní údržby od společnosti Alfa Laval pracovat s maximální provozní účinností bez neplánovaných přestávek a rozsáhlé údržby, jako je například rozebírání výměníku tepla.

Energetické úspory při chlazení měděných hutí v závodu Rönnskär ve SkelleftehamnuEnergy savings for cooling copper smelters

Hutě Rönnskär ve Skelleftehamnu v Baltském moři, které patří do skupiny Boliden, patří mezi nejefektivnější zpracovatele mědi. V tomto závodu se  používají stovky deskových výměníků od společnosti Alfa Laval a dalších výrobců k chlazení různých procesů tavení mědi a zinku.