Přenos tepla

Výměníky tepla se stíraným povrchem

Provozní řešení

Ochrana životního prostředí

Řešení pro čištění spalin v lodním průmyslu

Řešení pro chladírenství

Řešení pro zátěžovou vodu

Řešení pro zpracování proteinů

Řešení pro zpracování rostlinných olejů

Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Globální servisní síť

Spokojenost garantována

Servisní centra společnosti Alfa Laval na celém světě podporují provozuschopnost a údržbu vašich zařízení – bez ohledu na to, v jaké části světa se nacházíte.

Blízkost snižuje prostoje

Servisní centra Alfa Laval jsme strategicky umístili co nejblíže našim zákazníkům, abychom zkrátili časy na dopravu a související prostoje. U moderních zařízeních poskytujeme servisní služby, které přispějí k prodloužení životnosti vašich výrobků a k zachování plynulé výrobní činnosti.

Efektivní servisní služby

Abyste mohli využít všechny naše odborné služby na jednom místě, specializují se servisní centra Alfa Laval na tyto oblasti:

 • Komplexní servis deskových výměníků tepla - chemické čištění, detekce prasklin desek, lepení nových těsnění, sušení v pecích, tlakové zkoušky, úpravy a modernizace 
 • servis dekantačních odstředivek a talířových separátorů včetně čištění, výměny ložisek, výměny těsnění, oprav svařováním, rovnoměrného potažení povrchů tvrdým povlakem, testování, úprav a modernizací

Komfort a kvalita

Nezáleží na tom, zda nám pošlete celý stroj nebo jen jednotlivé komponenty – Alfa Laval garantujte kvalitní provedení servisních služeb podle vašich požadavků. Předáme vám podrobnou zprávu s našimi nálezy a doporučenými opatřeními v současné chvíli a v budoucnosti.

 • V servisním centru Alfa Laval nedaleko od vás. Většina servisních center má obvyklou pracovní dobu; přesto se vám pokusíme vyhovět v neočekávaných případech, které budou vyžadovat okamžitý zásah.
 • Přímo u vás ve výrobním zařízení. Některé servisní zásahy jsou jako šité pro naše kvalifikované techniky s bohatými praktickými zkušenostmi. Jde o tyto servisní služby:

 

 • Prohlídka a vyřešení problému
 •  Uvedení do provozu
 • Modernizace a úprava výrobního zařízení
 • Servisní chemické čištění jednotkou CIP
 • Vyvážení bubnu separátoru v místě provozu
 • Výměna těsnění a opravy
 • Všeobecné rady
 • Praktické školení personálu
 • Audity v místě provozu
 • Zprávy o servisních návštěvách 
 • Doporučené servisní zásahy

Ve společnosti Alfa Laval získáte jedinečného dlouhodobého partnera pro vaše každodenní záležitosti. Naše hustá servisní síť je zárukou toho, že to k nám nebudete mít daleko. Klepnutím na mapu vyhledejte nejbližšího zástupce společnosti Alfa Laval.