Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Servisní služby pro lodní průmysl

Podmínky a požadavky se mění. Důvody, které vás vedly k výběru zařízení Alfa Laval, však zůstanou platné během celé jeho životnosti. Servisní služby Alfa Laval kladou důraz na výkon pro dosažení maximální provozuschopnosti, dostupnosti a optimální provozní činnosti.

Kvalitní partner pro vaše plavidla

Maximalizace hodnoty všech zařízení během celé jejich životnosti vyžaduje správnou péči. Servisní služby Alfa Laval vás podpoří na každé vaší cestě a poskytnou řešení, která sníží provozní náklady, a důležité inovace pro zachování náskoku před konkurencí.

Z vaších strojních zařízení vám pomůžeme dostat maximální výkon - renovacemi, vhodným doplněním, modernizací nebo prostě jen správným nastavením. Stejnou kvalitu, jakou vám přinášejí naše zařízení, tak probíhá i naše komunikace s vámi, se zákazníky.

Zaměření na zákazníky na celém světě

Základem naší nabídky jsou výhody, které hledáte: provozuschopnost, dostupnost a optimalizace. Očekáváte, že zařízení budou pracovat podle plánu a že budete mít rychlý přístup k nástrojům a službám, které to umožní. I když se budou okolní podmínky měnit, budete očekávat, že vám bude zařízení sloužit stejně dobře, jako když jste si ho pořizovali.

Zárukou toho je náš globální tým servisních techniků pracujících non-stop, kteří se ve své práci mohou spolehnout na kompletní síť servisních a distribučních center. Naši odborníci jsou vám k dispozici na telefonu a e-mailu v jakoukoliv denní i noční dobu. Uvedení do provozu, údržby, technické podpory, modernizace a monitorování, to vše pro maximální využití výkonu vašeho zařízení v každé fázi jeho životnosti.

  Maintenance services