Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Školení

Motivační školení

TrainingDůležitou součástí našeho úsilí o optimalizaci vaší provozní činnosti je vysoce kvalitní školení personálu. Cílem našeho školení je povzbudit vaše zaměstnance, zvýšit jejich kvalifikaci, rozšířit jejich dovednosti a motivovat je k tomu, aby se naučili optimálně využívat potenciál systémů a zařízení Alfa Laval.Kombinace praktických zkušeností a teorie

Společnost Alfa Laval nabízí řadu výukových kurzů pro efektivní získání praktických a teoretických znalostí. Výukové programy jsou zaměřeny na výrobky a některé z nich na konkrétní průmyslová odvětví. Nabízíme také výukové kurzy pro veřejnost a můžeme uspořádat také školení na klíč podle vašich konkrétních požadavků.

Využijte skutečný potenciál výrobků Alfa Laval

Systémy a zařízení Alfa Laval vám mohou přinést konkrétní prospěch – zvýšení efektivity výroby, snížení spotřeby energie a minimalizace dopadu na životní prostředí. Předpokladem je ovšem to, že je budou správně obsluhovat a udržovat kvalifikovaní pracovníci.

Školení zaměstnanců pro zvýšení produktivity

Správná obsluha a plánovaná údržba systémů a zařízení Alfa Laval jsou zárukou optimálního výkonu, snížení provozních nákladů a eliminace neplánovaných prostojů.

Zvýšíte svou produktivitu výroby, hospodářský výsledek a vaše výrobky vám budou dlouho spolehlivě sloužit. Školení přispěje také k bezpečnosti vašich zaměstnanců a zařízení.