2019-09-03 Novinky - produkty

Proč je udržitelnost dobrá pro podnikání

Příležitosti s finančním potenciálem ve výši 12 bilionů USD čekají na společnosti, které přijmou za své cíle udržitelného rozvoje OSN a přizpůsobí jim své podnikatelské aktivity.

 

NENÍ TO TAK DÁVNO, kdy se zdálo, že „zelený byznys“ je spíše o tom, jak dobře vypadat než dobře prosperovat. Obavy veřejnosti ze změn klimatu a další ekologické a společenské výzvy si však vynutily zařazení udržitelných postupů do agendy velkých podniků. Tento posun vychází z iniciativ, jako jsou cíle udržitelného rozvoje OSN – 17 cílů do roku 2030 v boji proti chudobě, nerovnosti a změně klimatu, které v roce 2015 schválilo celkem 193 zemí.

„Podnikatelská sféra hraje v dosažení cílů udržitelného rozvoje naprosto zásadní roli,“ tvrdí Astrid von Schmelingová, senior konzultantka ze stockholmské firmy specializující se na udržitelnost Purple Ivy. „Úspěch závisí na společnostech, které vyvíjejí škálovatelné produkty a řešení, a na začlenění cílů udržitelného rozvoje do jejich obchodních strategií.

Odborníci naznačují, že korporace mohou z toho, že využijí cíle udržitelného rozvoje a přejdou na skutečně udržitelné obchodní modely, získat obrovské částky.

Nezisková Komise pro podnikání a udržitelný rozvoj, jejímiž členy jsou přední světoví manažeři, vidí pro společnosti, které přijmou cíle udržitelného rozvoje za své a přizpůsobí jim své podnikatelské aktivity, příležitosti ve výši 12 bilionů USD.

PETER BAKKER, prezident a generální ředitel Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj v Ženevě (WBCSD), zdůrazňuje rozsah této příležitosti: „Společnosti, které dokážou integrovat cíle udržitelného rozvoje do své obchodní strategie, budou schopny udržet si náskok před vývojem v oblasti regulací, předvídat budoucí trendy a využívat historicky nové růstové trhy.“

Mají tedy globální korporace naspěch, aby do svých podnikatelských strategií začlenily cíle udržitelného rozvoje a aby se postavily do čela této nové zlaté horečky? Ne tak docela. Velký byznys se zatím rozjíždí pomalu.

Zpráva poradenské společnosti PwC z ledna 2018 však naznačuje, že dochází k pozvolnému nárůstu zájmu. Tři z pěti podniků nyní považují cíle udržitelného rozvoje za dostatečně významné pro to, aby je zahrnuly do svého podnikového výkaznictví. Více než čtvrtina společností si navíc v roce 2017 pro cíle udržitelného rozvoje stanovila kvantitativní plány a provázala je se společenským dopadem.

Jak by tedy podniky měly k této výzvě nejlépe přistupovat? John Elkington, guru globální udržitelnosti a ředitel poradenské firmy Volans z Velké Británie, tvrdí, že podniky musí změnit své strategické myšlení.

„Cíle udržitelného rozvoje jsou radikálnější agendou, než si většina představitelů podniků uvědomuje,“ uvedl. „Zahrnují odklon od inkrementálního k exponenciálnímu myšlení a ambicím – od našeho současného zaměření na negativní dopady ekonomické aktivity k záměrnému vytváření pozitivních dopadů.“

Elkington dodává, že tato změna znamená široké využití oběhového hospodářství a štíhlých postupů, jakož i chápání podnikání coby součásti širších společenských a přírodních struktur. Zdá se, že společnosti – a investoři – mohou z přijetí takového přístupu hodně vytěžit. Studie společnosti Harvard Business School z roku 2014 ukázala, že společnosti s „vysokou udržitelností“ svými výsledky v dlouhodobém horizontu výrazně překonávají své protějšky, a to jak z hlediska akciového trhu, tak z hlediska finančních ukazatelů.

Není tedy žádnou náhodou, že investoři stále častěji hledají příležitosti k investicím do společností, které uplatňují environmentálně a společensky odpovědné postupy. „Jsme svědky rostoucího důrazu na cíle udržitelného rozvoje mezi investiční komunitou, návrhů na vypracování norem v oblasti cílů udržitelného rozvoje pro přední společnosti s cílem podpořit boj o špičkové pozice a vzniku speciálního poradenství v oblasti firemního vykazování plnění cílů udržitelného rozvoje,“ tvrdí Peter Bakker z WBCSD.

ZDÁ SE TEDY, že podniky orientované na cíle udržitelného rozvoje by mohly získat konkurenční výhodu oproti konkurentům, kteří jejich příspěvku nerozumí. To jim umožní udržet si náskok před novými politickými zásahy a inteligentněji revidovat své strategie.

Ti, kdo se vydají tímto směrem, mohou být považováni za průkopníky postupné změny globální hospodářské struktury. „Nacházíme se v nějaké formě historického obratu, kdy se kolem nás rozkládá starý ekonomický řád a vytváří se nový," tvrdí John Elkington. „Takové změny nastávají možná jednou za lidský život – a potenciálně nabízejí příležitost radikálně změnit způsob, jakým kapitalismus, trhy a podniky fungují.

 

Zdroj: Světové ekonomické fórum, PwC SDG Reporting Challenge 2017

 

how going green story 640x360

„Cíle udržitelného rozvoje jsou radikálnější agendou, než si většina představitelů podniků uvědomuje,“

JOHN ELKINGTON, expert na globální udržitelnost

john elkington global sustainability expert 640x360

Angažuje se sféra podnikání v oblasti cílů udržitelného rozvoje?

  • 71 % podniků uvádí, že již plánují, jak se do plnění cílů udržitelného rozvoje zapojí
  • 62 % společností uvádí cíle udržitelného rozvoje ve svých výkazech
  • 37 % společností si určilo prioritní cíle udržitelného rozvoje
  • 79 % společností, které upřednostňují cíle v oblasti udržitelného rozvoje, si vybraly opatření na ochranu klimatu (SDG 13)
  • 28 % společností si stanovilo kvantitativní cíle a provázalo je se společenským dopadem
  • 13 % společností určilo nástroje, které potřebují k posouzení svého dopadu ve smyslu cílů udržitelného rozvoje
  • 41 % společností uvádí, že do pěti let začlení cíle udržitelného rozvoje do své strategie
  • 90 % občanů říká, že je důležité, aby se podniky přihlásily k cílům udržitelného rozvoje.

Související informace: