2020-05-05 Novinky - produkty

Společnost Alfa Laval se připojila k iniciativě „Getting to Zero Coalition“ s cílem urychlit vývoj udržitelných řešení pro budoucnost

Společnost Alfa Laval – světový lídr v oblasti přenosu tepla, odstředivé separace a dopravy kapalin – se připojila ke „Getting to Zero Coalition“. Tato iniciativa organizace Global Maritime Forum je koordinovanou snahou více než 100 organizací řešit problém změny klimatu vývojem převratných technologií. Cílem je uvést do roku 2030 do provozu plavidla s nulovými emisemi (využitím paliv s nulovými emisemi).

 

Iniciativa „Getting to Zero Coalition“ byla vyhlášena 23. září 2019 na „Summitu pro klimatickou akci“ (Climate Action Summit) OSN v New Yorku. Jedná se o partnerství organizací Global Maritime Forum, World Economic Forum (Světové ekonomické fórum) a Friends of Ocean Action. Koalice zahrnující více než 100 organizací, která je zaštítěna vládami 14 států, se postaví do čela vývoje převratných technologií, jež jsou zapotřebí k dosažení nulových emisí.

 

„Zastavit změnu klimatu není pouze nejvážnější úkol pro naši generaci, ale také povinnost vůči generacím následujícím,“ říká ředitel divize lodního průmyslu (Marine Division) Sameer Kalra. „Stejně jako námořní business probíhá po celém světě, musíme se spojit napříč celým odvětvím a řešit globální problém emisí skleníkových plynů. Společně můžeme – a budeme vyvíjet udržitelná a komerčně životaschopná řešení pro námořní odvětví ve prospěch lidstva i planety.“

 

Cíl iniciativy „Getting to Zero Coalition“ spočívající v zavedení plavidel s nulovými emisemi do roku 2030 je smělý, avšak nezbytný, neboť Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization, IMO) má cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z plavidel nejméně o 50 procent.

Zatímco se námořní průmysl připravuje na budoucnost založenou na nefosilních palivech, za jedno z přechodných paliv na cestě k dekarbonizaci se považuje zkapalněný zemní plyn. Technologie a produkty společnosti Alfa Laval jsou již na tyto nové typy paliv dobře připraveny.

 

Věděli jste, že... vzhledem k životnosti lodí 20 a více let je třeba, aby plavidla s nulovými emisemi začala být zařazována do globálních flotil do roku 2030, aby bylo možno do roku 2050 dosáhnout snížení o 50 procent?

 

Alfa Laval fleet 640x360

Související informace: