2021-08-05 Novinky - produkty

Jak skladovat obnovitelnou energii

Společnost Alfa Laval dodává technologii a působí jako investor pro nové revoluční řešení skladování energie, které by mohlo vyřešit jednu z největších výzev, kterým v oblasti obnovitelné energie čelíme.

 

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual13_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

Oznámení o získání 26 milionů dolarů pro nový start-up Malta Inc. v prvním kole financování na konci minulého roku přitahovalo pozornost z mnoha důvodů. Prvním důvodem bylo zázemí start-upu, dvouletá inkubace v X (dříve Google X), tajemné Moonshot Factory společnosti Alphabet, ze které byla společnost vyčleněna a samostatně zaregistrována.

 

Adrienne Little, Heat Exchangers Technical Lead 350x347.jpg

Druhým zásadním faktorem byl profil investorů: první kolo financování zajišťoval Breakthrough Energy Ventures, fond Billa Gatese, s hodnotou 1 miliardy dolarů a s podporou lidí, jako je Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Jack Ma a Richard Branson.

„Analogie, kterou s oblibou používám, je, že systém společnosti Malta je jako obrovská lednička.“

Adrienne Little, technická vedoucí pro výměníky tepla, Malta

 

Řešení

Nové řešení skladování energie společnosti Malta má potenciál vyvolat revoluci v budoucnosti skladování energie v síti. Systém může čerpat elektřinu ze sítě v době přebytku a skladovat ji několik hodin nebo dnů až do doby vysoké poptávky, kdy uvolní elektřinu zpět do sítě. To by mohlo vyřešit řadu problémů se začleněním obnovitelné energie do běžného použití.

Dodávka elektřiny je jedním z nejpalčivějších problémů 21. století a výroba energie z fosilních zdrojů už neuspokojí energetické potřeby, a navíc není udržitelná. Bez ohledu na politickou nebo ekologickou ideologii budou obnovitelné zdroje energie hrát v budoucím energetickém mixu významnou roli.

Řešením problému s přerušovanou dodávkou obnovitelné energie je její skladování ve velkém. Abychom mohli plně nahradit paliva na bázi uhlíku, potřebujeme kapacitu pro ukládání velkého množství energie k pokrytí období, ve kterém není větrná nebo solární energie k dispozici.

Nejlepší odpovědí byly dosud lithium-iontové baterie. Ty se však vyrábějí z materiálů, kterých je nedostatek a které se budou postupem času nacházet stejně obtížně jako fosilní paliva, jež mají pomoci nahradit. Vzácnost těchto materiálů prodražuje baterie a omezuje jejich použitelnost jako globálního řešení. Kromě toho se musí lithium-iontové baterie pečlivě likvidovat a problém hromadné recyklace baterií dosud nebyl vyřešen.

Dalším problémem je architektura stávající sítě. Výroba energie z fosilních paliv se obvykle nachází v blízkosti odběrových lokalit, zatímco dodávky obnovitelné energie jsou přerušované a daleko od odběrů. Proto je přenos a distribuce energie do míst s vysokou spotřebou nákladná a obtížná.

Systém společnosti Malta využívá elektřinu ze sítě k výrobě tepla a chladu. Tepelné čerpadlo získává teplo z nemrznoucího roztoku a snižuje jeho teplotu na -65 °C. Současně se teplo odvádí do roztavené soli a zahřívá ji na 565 °C.

Teplo a chlad se skladují při těchto teplotách, dokud síť nevyžaduje elektřinu. V tom okamžiku se teplotní rozdíl převádí zpět na elektrickou energii tepelným motorem, který funguje na podobném principu jako elektrárna s parní turbínou.

Protože systém společnosti Malta využívá v zásadě levné materiály, jako je sůl, ocel a vzduch, jsou náklady na samotný systém dostatečně nízké, aby se z něj stalo přesvědčivé řešení pro nejkritičtější potřeby skladování energie ve velkém měřítku.

Partnerství

Důležitou součástí nového energetického řešení společnosti Malta je technologie přenosu tepla dodávaná společností Alfa Laval. Jako investor i partner projektu poskytuje společnost Alfa Laval víc než jen odborné znalosti a finanční podporu. „Bylo pro nás opravdu důležité,“ začíná Ramya Swaminathan, generální ředitelka společnosti Malta, „abychom našli partnera, investora, smluvní stranu, která je symbolem důvěryhodnosti na trhu, aby se lidé zvenčí – zákazníci – podívali na produkt a řekli si: ‚Hm, váš výměník tepla je od společnosti Alfa Laval? Hned máme lepší pocit.‘“

Pro úspěch řešení zpracování elektřiny společnosti Malta je efektivní přenos tepla, ve kterém je společnost Alfa Laval jasným lídrem v odvětví. Společnost Alfa Laval oslovila tým Malty, když byl projekt ještě pod záštitou X. Co začalo jako předběžný návrh výměníků tepla, které by uspokojily specifické potřeby společnosti Malta, se změnilo v trvalý zájem o vývoj specifického systému společnosti Malta.

Hluboké odborné znalosti společnosti a respektovanou značku společnosti Alfa Laval znají všichni, když se o společnosti Malta zmíní na jednáních se zákazníky. „Je pro ně symbolem seriózního a praktického řešení,“ dodává Swaminathan. „Od samého začátku pro nás bylo nesmírně důležité spolupracovat s lidmi, kteří pracují s výměníky tepla po celá desetiletí. Protože nejde jen o samotnou klíčovou technologii, ale také o know-how, údržbu a výrobu. Je to celý ekosystém, který musíte propojit, abyste z těchto komplexních, velkých a vysoce výkonných jednotek vytvořili skutečný systém.“

Malta Emma Karlsson 640x360
.

Jak řešení funguje

 

.

Ramya Swaminathan

Ramya Swaminathan, CEO_2 250x333.jpg

Ramya Swaminathan, generální ředitelka společnosti Malta, chce s ohromným nadšením změnit svět k lepšímu. 

Jednoduše nemůžete najít lepšího partnera, než je společnost Alfa Laval

Astro Teller, „kapitán Moonshots“, ve výzkumném a vývojovém zařízení X společnosti Alphabet

Astro Teller Malta 700x455.jpg

Naší silnou stránkou je dotažení myšlenky do ověřeného konceptu. Dokázali jsme přivést věci, o kterých si lidé myslí, že jsou šílené, až k použitelnému prototypu produktu
Astro Teller popisuje X v roce 2016

Zásadní zlom

Mohlo by to vyřešit řadu problémů se začleněním OBNOVITELNÉ ENERGIE do běžného použití, včetně přerušované dodávky a nákladů na investice do přenosové a distribuční infrastruktury. „V jistém smyslu je to dílek skládačky, který se hodí kamkoliv,“ říká Adrienne Little, odbornice na termodynamiku a technická vedoucí pro tepelné výměníky ve společnosti Malta. 

Renewable energy 400x48.png

Alfa Laval přispívá ke globálním cílům

Organizace spojených národů přijala 17 cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, známých jako globální cíle, kterých se světoví lídři zavázali dosáhnout. Nyní je na firmách, jako je ta naše, aby tento ambiciózní plán realizovaly.

Zjistěte jak Alfa Laval přispívá ke globálním cílům

Související informace: