2023-01-04 Novinky - produkty

Nový systém Alfa Laval CM Connect využívá digitalizaci k optimalizaci výroby

Nový systém Alfa Laval CM Connect je dalším krokem na cestě k digitalizaci, jejímž cílem je podpora inovace a růstu zákazníků v odvětví hygienického zpracování.

 

 

Systém CM Connect je předplacený monitor vibrací a cloudová brána. Umožňuje obsluze vzdálený přístup k datům rotačních zařízení na technologických linkách. Když má obsluha zařízení po ruce data o skutečné době provozu, analýze vývoje a době do dalšího servisu, může informovaně rozhodovat s využitím svých osobních počítačů nebo mobilních zařízení. Chrání se tím kontinuita procesů a kritická aktiva, zvyšuje se bezpečnost práce, šetří se čas a peníze a přináší to konkurenční výhodu.

 

Maximalizujte efektivitu zařízení, minimalizujte neplánované odstávky

S rozvojem Průmyslu 4.0 se ze systému CM Connect stává další přirozený krok na cestě k digitalizaci procesů a rozšiřuje řadu řešení pro monitorování vibrací od společnosti Alfa Laval.

Díky kompletnímu přehledu o všech připojených zařízeních může obsluha odhalit problémy, které mají vliv na budoucí výkon, a může zabránit neplánovaným odstávkám.

Systém CM Connect, který funguje jako brána komunikující přes Bluetooth, umožňuje propojení až 10 bezdrátových monitorů vibrací Alfa Laval CM uvedených na trh v loňském roce. Následně přenáší data 4G mobilní sítí do cloudu, kde je lze vyhodnocovat a analyzovat na intuitivním a uživatelsky přívětivém panelu.

 

Pokročilá oznámení v reálném čase

Pokročilá analýza vibrací umožňuje zjištění případné odchylky od přednastavených mezních hodnot zařízení. Pokud se vyskytne odchylka, jsou uživatelé informováni SMS zprávou nebo e-mailem a mohou v reálném čase reagovat na základě analýzy dat.

„Zaměřte se na to, co je důležité. Systém CM Connect umožňuje obsluze zařízení plánovat a stanovovat priority podle využitelných dat,“ uvádí John Walker, manažer portfolia čerpadel společnosti Alfa Laval. „Místo výměny opotřebitelných dílů před uplynutím jejich životnosti může obsluha vynaložit čas a peníze tehdy, kdy je údržba nezbytná.“

Kromě propojení bezdrátových monitorů vibrací CM může systém CM Connect fungovat také jako snímač. Když se namontuje na čerpadla Alfa Laval LKH, SRU, SX a DuraCirc nebo jiná rotační zařízení, jako jsou míchadla nebo mixéry, měří vibrace, vnitřní teplotu a celkovou dobu provozu.

 

Vstříc vylepšené digitalizaci

V rámci svého závazku být průkopníkem v oblasti digitální transformace v hygienickém průmyslu společnost Alfa Laval zkoumá a vyvíjí řešení pro Průmysl 4.0, aby zvětšila konkurenční výhodu svých zákazníků.

 

Další informace naleznete na adrese www.alfalaval.com/cmconnect

Štítky

Vše
CM Connect  640x360

Související informace: