2021-10-28 Novinky - produkty

Proč průmyslové závody potřebují systémy bezodpadového hospodářství ?

Průmyslové procesy vyžadují energii, suroviny a vodu. Při těchto procesech vznikají produkty, odpad a odpadní voda. Strategie hospodaření s vodou, jako je systém bezodpadového hospodářství, může minimalizovat odběr vody, získat cenné vedlejší produkty, snížit náklady, zajistit soulad s předpisy na ochranu životního prostředí a zvýšit udržitelnost celkového provozu závodu.

 

Žádné vypouštění průmyslových odpadních vod do přírody

Systémy bezodpadového hospodářství čistí odpadní vody recyklací, regenerací a opětovným využitím vyčištěné odpadní vody pro průmyslové účely. Odpařování je ekonomický a ekologicky bezpečný způsob minimalizace odpadních vod. Z odpadní vody lze získat vysoce kvalitní recyklovanou vodu pro opětovné využití v procesu nebo pro prospěšné vypouštění.

Koncentrací odpadní vody v takové míře, jaká je pro danou aplikaci praktická, lze snížit množství odpadní vody. Minimalizace množství vody v odpadu snižuje náklady na likvidaci, protože vzniká minimum pevného odpadu a maximum vyčištěné vody pro opětovné využití v procesu. V některých případech se z odpadu získávají cenné suroviny, což zvyšuje příjmy závodu.

Kompaktní rozměry, nižší náklady na instalaci

Robustní a spolehlivé bezodpadové systémy Alfa Laval jsou deskové výměníky tepla, které jsou kompaktnější než srovnatelné opláštěné trubkové systémy se stejným výkonem. To se projevuje velmi vysokým poměrem plochy k objemu a nižšími celkovými náklady na instalaci díky menšímu půdorysu, menší konstrukci a nižším nákladům na instalaci na místě. To urychluje také dobu uvedení tohoto modulárního systému do provozu.

Více provozuschopnosti a méně údržby

Udržování výměníků tepla v čistotě je klíčem k celkovému výkonu systémů bezodpadového hospodářství a maximalizuje dobu provozu mezi jednotlivými čištěními. Systém bezodpadového hospodářství společnosti Alfa Laval rovnoměrně vyvolává vysokou rychlost a turbulenci na celé ploše výměníku, kde dochází k přenosu tepla. Tento samočisticí efekt udržuje v recirkulaci nerozpustné pevné částice a zabraňuje jejich hromadění na povrchu desek. Pomáhá také udržovat viskozitu kapalin, čímž snižuje náklady na čerpací energii.

Snadné čištění: Flexibilní, přizpůsobivé a přístupné 

Aplikace systému bezodpoadového hospodářství jsou náchylné k vysoké míře znečištění a vyžadují pravidelné mechanické čištění. Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval umožňují snadný přístup ke všem povrchům výměníku tepla za účelem čištění a kontroly. Desky lze po instalaci snadno přidat nebo odebrat a přizpůsobit tak kapacitu. Nastavení desek lze upravit, pokud se ukáže, že procesní kapaliny jsou jiné, než bylo původně navrženo. Desky i těsnění lze dodat z řady různých materiálů vhodných pro konkrétní aplikaci. Systémy bezodpadového hospodářství společnosti Alfa Laval jsou flexibilní a přizpůsobivé a jejich čištění je snazší než u trubkových systémů, což maximalizuje dobu provozu a celkovou kapacitu.

Snižte rizika tím, že se naučíte velké věci v malém měřítku

Společnost Alfa Laval má k dispozici tři úrovně analýzy a testování, které vám pomohou definovat vlastnosti a problémy vaší aplikace systému bezodpadového hospodářství . Společnost Alfa Laval vám pomůže analyzovat odpadní vodu a s pomocí počítačového modelování předpovědět výtěžnost odparky, bodu varu a potenciál zanášení ve vašem zařízení. Využijte zkušební testování k potvrzení fyzikálních vlastností, jako je hustota, viskozita, bod varu, kvalita kondenzátu a výtěžnost odparky. Nebo proveďte pilotní testy k odhadu výkonnostních kritérií odparky, jako je zanášení výměníku tepla a doba provozu mezi čisticími cykly. Dobrá znalost složení a fyzikálních vlastností odpadní vody je klíčová pro výběr a konfiguraci správné technologie čištění.

ZLD 640x360 ny

Související informace: