2021-06-24 Novinky - produkty

Udržitelné vytápění nizozemských skleníků

Předpokládá se, že geotermální energie bude hrát důležitou roli při plnění cílů v oblasti klimatu. Takové řešení podporují nové inovativní výměníky tepla společnosti Alfa Laval.

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png E_SDG goals_icons-individual13_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

 

Nizozemsko je podle hodnoty druhým největším vývozcem potravin na světě. Hlavním důvodem je 9000 hektarů skleníků v zemi. Udržování správné teploty v těchto sklenících však vyžaduje spoustu energie, takže vývoj alternativních zdrojů energie je nejvyšší prioritou v úsilí země o splnění jejích ambiciózních cílů v oblasti klimatu.

Nizozemská vláda se zavázala, že do roku 2030 přestane využívat zemní plyn a sníží ekvivalentní emise CO2 ve srovnání s rokem 1990 o 49 procent. Skleníkový sektor již podniká kroky k využití obnovitelné energie a v posledních letech spustil několik geotermálních tepláren.

Geotermální vytápění funguje tak, že se čerpá horká voda hluboko ze země (obvykle 1000 až 5000 metrů hluboko). Horkou vodu lze použít k vytápění skleníků, což snižuje poptávku po zemním plynu a dalších fosilních palivech.

Výměníky tepla hrají klíčovou roli při využívání výhod geotermální energie. Zajišťují účinný přenos tepla mezi horkou vodou ze země a chladnější vodou, která se používá k vytápění skleníků a dalších budov.

V roce 2017 společnost Alfa Laval v rámci pilotního projektu uvedla novou konstrukci tepelného výměníku optimalizovanou pro geotermální energii. Od té doby byly tři další teplárny zmodernizovány s využitím řešení společnosti Alfa Laval a aktuálně se pracuje na nových teplárnách s řešením společnosti Alfa Laval.

A vzhledem k současným plánům, které počítají s výstavbou přibližně 175 geotermálních zařízení do roku 2030, je pravděpodobné, že výměníky tepla společnosti Alfa Laval budou hrát klíčovou roli při snižování spotřeby energie a emisí z nizozemských skleníků po mnoho dalších let.

 

Alfa Laval přispívá ke globálním cílům

Organizace spojených národů přijala 17 cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, známých jako globální cíle, kterých se světoví lídři zavázali dosáhnout. Nyní je na firmách, jako je ta naše, aby tento ambiciózní plán realizovaly.

Zjistěte jak Alfa Laval přispívá ke globálním cílům

field-of-plants-in-greenhouse640x360

Teplo z nitra

Geotermální vytápění funguje tak, že se získává teplo z podzemních vodních zdrojů. Čím hlouběji je voda pod zemí, tím je obvykle teplejší. V Nizozemsku čerpají geotermální teplárny horkou vodu z hloubky nejméně 500 metrů. Po použití se ochlazená voda vrací zpět do země. 

Geothermal heating infograph 700x1066.png

Související informace: