2023-01-20 Novinky - produkty

Vývoj metanolových řešení společnosti Alfa Laval odráží celé spektrum změn na palubě lodí

Lodní průmysl má ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace, ale změna paliva nezbytná pro jejich dosažení nepřijde ze dne na den. Dalším krokem při přechodu bude pravděpodobně metanol, který – pokud se bude vyrábět z obnovitelných ekologických zdrojů – pomůže průmyslu dosáhnout uhlíkové neutrality. Technologie, které tento krok umožní, vyvíjíme ve společnosti Alfa Laval raketovým tempem.

Na špičce v zásobování palivem a spalování

Metanol jako palivo s nízkým bodem vzplanutí představuje nemalou výzvu, která vyžaduje nový přístup k dodávkám paliv. Společnost Alfa Laval se jako lídr na poli řešení palivových potrubí pro tradiční paliva pohybuje také na špičce v oblasti metanolu. Ve spolupráci se společností MAN Energy Solutions vyvinula systém přívodu s nízkým bodem vzplanutí (LFSS) pro dvoutaktní motory ME-LGIM. Řešení FCM Methanol společnosti Alfa Laval je v provozu již více než 100 000 hodin a dále pracujeme na jeho vývoji tak, aby splňovalo další požadavky čtyřtaktních motorů na metanol a kotlů Alfa Laval Aalborg.

„Majitelé lodí ušetří místo a energii tím, že budou využívat stejný LFSS pro hlavní motor, pomocné motory a kotle na metanol,“ říká Roberto Comelli, obchodní manažer divize systému pro úpravu paliv. „Dokážeme postavit jeden systém FCM Methanol, který bude splňovat procesní parametry více odběratelů metanu a nabídne automatizaci, která bude vyhovovat všem jejich různým potřebám.“

„Pokud jde o kotle Aalborg, které jsou připraveny pro práci s metanolem díky naší koncepci hořáků MultiFlame, systém FCM Methanol zajišťuje správné parametry paliva,“ uvádí Lars Skytte Jørgensen, vedoucí oddělení technologického vývoje, divize energetických řešení. „Zbývá doladit spalování metanolu pro dosažení maximální účinnosti kotle, což je práce, která aktuálně probíhá při testování v plném rozsahu ve zkušebním a školicím centru společnosti Alfa Laval.“

Přechod na metanol ovlivňuje energetickou rovnováhu

Manipulace s metanolem a jeho spalování bude ale jen jednou stranou metanolové rovnice. Vzhledem k tomu, že metanol obsahuje méně energie než tradiční paliva, bude také nutné přehodnotit spotřebu energie na lodích poháněných metanolem. Společnost Alfa Laval a její partneři vyvíjejí palivové články s vysokoteplotní protonovou výměnnou membránou (HTPEM), které doplní výrobu energie, ale bez nového přístupu ke stávajícím energetickým zdrojům se neobejdeme.

„Rekuperace tepla, která se u současných lodí obvykle přehlíží, bude klíčovou součástí budoucích metanolových provozů,“ dodává Jørgensen. „Na palubě nebude potřeba tolik páry, ale tepelná energie se bude muset využívat jiným způsobem. Vzhledem k nižšímu obsahu energie v metanolu a jeho vyšší ceně budou chtít majitelé lodí přeměnit každý kousek uvolněné energie na mechanickou nebo elektrickou energii.“

Integrovaná řešení pro energetické potřeby na palubě

Společnost Alfa Laval využívá při řešení tohoto širšího energetického problému stávající i nová řešení. Třeba Alfa Laval Aalborg Micro je již dobře zavedený spalinový kotel. Po připojení ke spalovacímu kotli dodává páru do společného parního bubnu a snižuje tak spotřebu metanolu hořáku. Bude však možné jej kombinovat také s deskovým výměníkem tepla a zařízením Alfa Laval E-PowerPack, což je nové řešení na principu organického Rankinova cyklu (ORC).

„Technologie ORC umožňuje výrobu elektřiny z libovolného zdroje tepla na palubě, i když je malý,“ říká Jørgensen. „Při použití kotle Aalborg Micro k ohřevu horké vody místo páry budou mít majitelé lodí k dispozici médium, které lze snadno přeměnit na další energii. Spolu s vyvíjenými palivovými články pomůže technologie ORC lodím s udržením energetické vyváženosti i po přechodu na metanol.“

Podpora konstrukce lodí poháněných metanolem

Společnost Alfa Laval neustále vyvíjí svá metanolová řešení, ale už dnes mají praktický dopad. Zařízení FCM Methanol, kotel Aalborg Micro a široká nabídka výměníků tepla pro metan se na moři dlouhodobě osvědčily. Společnost Alfa Laval navíc pomáhá předním majitelům lodí s konstrukcí lodí poháněných metanolem.

„Řada majitelů lodí aktivně zkoumá možnosti využití metanolu a společnost Alfa Laval může být v tomto procesu silným partnerem,“ uvádí Jørgensen. „Kromě technologií samotných disponujeme bohatými znalostmi o chování metanolu, které jsme získali při rozsáhlém testování. Vítáme spolupráci se zákazníky, výzkumnými partnery a dalšími dodavateli technologií, protože přechod na metanol je cesta, kterou musí kráčet průmysl společně.“

 

Pokud se chcete dozvědět více o řešeních společnosti Alfa Laval pro metanol a jejím přístupu k udržitelné přepravě, navštivte stránku: www.alfalaval.com/methanolasfuel

 

 

Methanol as fuel II 640x360

Související informace: