2021-11-25 Novinky - produkty

WideGap – šampion na vaší straně

V deskových výměnících tepla WideGap se minimalizuje ucpávání a maximalizuje se doba provozu. Tajemství spočívá v široké mezeře mezi deskami, speciálním tvaru desek a hladkém vstupní otvoru, které společně umožňují vláknům a částicím snadno procházet výměníkem.

WideGap_flow-principle_450.jpg

Znovu získáte více tepla, snížíte náklady na energii

V porovnání s trubkovým výměníkem nabízejí deskové výměníky WideGap vyšší stupeň rekuperace tepla, který zaručuje nižší spotřebu energie.

To je způsobeno protisměrným tokem ve výměníku tepla, které umožňuje dosáhnout těsného teplotní přiblížení, tj. minimálního rozdílu teplot mezi horkým a studeným médiem. Tedy, lze využít zdroje tepla, které byly dříve považovány za odpadní teplo. Výsledkem je, že lze snížit spotřebu páry a přebytečná pára může být použita pro výrobu elektřiny.

Lehký, mnohem méně náročný na podlahovou plochu

Výměníky WideGap jsou při stejné kapacitě mnohem lehčí a zabírající pouze 20 % podlahové plochy oproti trubkovým výměníkům. Naplněný procesním médiem je WideGap přibližně o 80 % lehčí než srovnatelný trubkový výměník.

Prodloužená doba provozu

S výměníky WideGap jsou servisní intervaly delší, protože se minimalizuje zanášení. Pro aplikace s médii obsahující vlákna zajišťuje pravidelné zpětné proplachování ještě delší servisní intervaly. U aplikací spojených se zanášením je normální postup pravidelné čištění výměníků WideGap pomocí chemikálií, aby se zachovala vysoká účinnost přenosu tepla.

S čisticím zařízením Alfa Laval Cleaning-in-Place to nemůže být jednodušší. WideGap má mnohem menší zádržný objem v porovnání s trubkovým výměníkem tepla, minimalizuje tak spotřebu chemikálií, čímž se snižuje množství odpadní vody a čas potřebný k čištění. Pro kontrolu lze výměník WideGap snadno otevřít pouze jednou osobou.

WideGap roste spolu s vaším závodem

Ať už jsou vaše budoucí plány jakékoliv, WideGap nabízí flexibilní řešení. Když se vaše požadavky na WideGap změní, můžete snadno optimalizovat výkon přidáním desek tak, aby odpovídaly novému požadovanému výkonu.

Raw_sugar_between_WideGap plates 640×360.png

 

Proč plýtvat vaší energií?

Existují tisíce aplikací WideGap jednotek, které našim zákazníkům šetří energii po celém světě v celé řadě aplikací a odvětví.

Bioetanol

Pro vláknité suroviny, jako je obilí, maniok nebo celulóza, je WideGap ideální volbou. Během fermentace i destilace umožňuje WideGap optimalizovat procesy ohřevu a chlazení a získat více cenné energie zpět. Chlazení ztekucené zápary pomocí deskových výměníků tepla WideGap umožňuje získat zpět teplo z jakéhokoli proudu procesní vody, technologických kapalin nebo zápary a pomáhá tak snižovat celkovou spotřebu energie. Stejně tak při chlazení fermentované zápary pomocí výměníků WideGap není nutná žádná chladící voda.

Papírenství

V dnešním papírenském průmyslu se klade velký důraz na zpětné získávání tepla. Výměníky tepla WideGap mohou pomoci získat a znovu využít mnohem více energie než běžné technologie.

Cukr

Pro surovou a předčeřenou šťávu obsahující vlákna, je WideGap dokonalým řešením. Jako ohřívací médium lze použít kapaliny, páru nebo nízkotlakou brýdu. Brýdy z posledního stupně odparky se v minulosti považovaly za odpadní teplo, ale WideGap dokáže tuto energii využít. Tím se šetří cenné zdroje tepla pro jiné účely, jako je např. výroba elektřiny, která může být dodávána do elektrické sítě, nebo výroba teplé vody pro místní síť dálkového vytápění.

Petrochemie

V petrochemickém průmyslu je WideGap ideálním řešením typu "kup a zapomeň" jako chladič jakékoliv odpadní vody. Také jako částečný kondenzátor k odvádění par z inertů, WideGap nabízí nízkou tlakovou ztrátu a účinnější podchlazení procesních médií. To zajišťuje lepší využití produktu a úsporu energie díky nižšímu zatížení vakuové vývěvy. Úspory lze dosáhnout také v systémech průmyslově vyráběné chladicí vody, kde je použit kondenzátor druhého stupně, a to díky lepšímu využití chladicí vody.

Kondenzátory pro rekuperaci tepla

WideGap je ideální výměník tepla pro kondenzaci střednětlakých a nízkotlakých procesních par ohřevem procesních médií. Široký kanál pomáhá udržet nízkou tlakovou ztrátu na straně par a zároveň je možné zvolit správnou šířku kanálu na straně procesního média. To poskytuje možnosti rekuperaci energie nízkotlakých odpadních par.

widegap left side 640x360

Zvýrazněné produkty

Související informace: