Nové produkty. Nové poznatky. Vítejte na prezentaci společnosti Alfa Laval, která zahájila činnost v oblasti uhlíkové neboli klimatické neutrality. | Alfa Laval

2022-02-01 Novinky - produkty

Nové produkty. Nové poznatky. Vítejte na prezentaci společnosti Alfa Laval, která zahájila činnost v oblasti uhlíkové neboli klimatické neutrality.

Společnost Alfa Laval se zavázala k urychlení udržitelných řešení pro energetický trh. Naše nadcházející prezentace se zaměří na nové způsoby řešení některých nejnaléhavějších - a rozporuplných - témat současnosti, včetně potřeby dekarbonizovat globální ekonomiku a zároveň vyrábět více energie k uspokojení rostoucí poptávky. Při této příležitosti bude také představena řada nových produktů, které mohou výrazně zlepšit energetickou účinnost a udržitelnost.

Technologie společnosti Alfa Laval pro přenos tepla a separaci jsou pro dnešní výzvy jako stvořené.
Jen málo společností na světě je schopno mít tak okamžitý a trvalý vliv na potřebu uspokojit rostoucí poptávku po energii a zároveň výrazně snížit emise uhlíku.

"Letos během naší konference zaměřené na poznání a inovace pozveme zákazníky z celého světa, aby se k nám připojili a společně prozkoumali možnosti související s tématem Inovace, které urychlují udržitelná řešení. Máme připravenou zajímavou sestavu řečníků," říká Thomas Möller, viceprezident divize Energy společnosti Alfa Laval. "Každý z řečníků nás vezme do hloubky své odborné oblasti a ukáže nám, jak naše závazky v oblasti energetické účinnosti, čisté energie a cirkulární ekonomiky uvést do života v naší každodenní praxi,"

Tyto tři oblasti - energetická účinnost, čistá energie a cirkulární ekonomika - jsou jádrem nabídky společnosti Alfa Laval v oblasti udržitelnosti a srdcem toho, čeho může společnost svým zákazníkům pomoci dosáhnout. "Věnujeme čas budování trvalých partnerství s našimi zákazníky," pokračuje Möller, "protože víme, že porozumění jejich podnikání je zásadní pro nalezení způsobů, jak jim pomoci přejít od uhlíkové ekonomiky k vyšší tepelné účinnosti. Snaha řešit jejich problémy je to, co podněcuje naši představivost a pohání nás k větším inovacím."

Na tomto setkání budou shrnuty nejnovější výzvy, kterým jsme vystaveni, a způsoby, jak jim můžeme čelit. Přechod na přírodní chladiva s nižším dopadem na klima je v současné době hlavním trendem v celosvětovém odvětví vytápění a chlazení - a Alfa Laval je v čele s výměníky tepla, které jsou přizpůsobeny novým požadavkům, jimž naši zákazníci čelí. Společnost Alfa Laval je také domovem nejnovějších úvah o hodnotě procesů účinně využívajících materiály a zdroje, které mohou být nejchytřejším způsobem, jak zvýšit zisky, snížit náklady a zlepšit udržitelnost - což je trojice výhod, na kterých se shodne každá společnost, která je potřebuje.

Cílem akce je také sdílení zkušeností z nových iniciativ, včetně iniciativ Zero Liquid Discharge (bezodpadového hospodářství), a týmu servisního centra Alfa Laval, který se na akci rovněž představí.

V neposlední řadě budou v centru pozornosti také nejnovější paliva a technologie, včetně hodnotového řetězce zeleného vodíku, obnovitelné nafty a špičkových nových výměníků tepla Alfa Laval, řady ACK540, AC65, TS45 a PCHE Hybloc™.

Pro každého, kdo má zájem podílet se na budování zářnější budoucnosti, je akce Alfa Laval Net-Zero skutečně nepřehlédnutelnou událostí.

Akce se koná 16. února 2022 ve 14.00 hodin.

 

Launch event title image 640x360-V2

7.14 intro image.jpg

Urychlujeme přechod na udržitelná řešení

Společnost Alfa Laval společně s našimi zákazníky a partnery urychluje přechod na účinnější a čistší energetická řešení a posouvá cirkulární ekonomiku kupředu.
Naše hluboké znalosti v oboru nám umožňují optimalizovat procesy zákazníků, překonávat nejtěžší výzvy a pokračovat v každodenním zlepšování světa.

Začněte svou transformaci zde

Související informace: