2022-12-13 Novinky - produkty

Lehčí palety: drobná změna vede k výraznému snížení emisí CO2

Každoročně se ze čtyř hlavních distribučních center společnosti Alfa Laval letecky přepraví 60 000 palet s náhradními díly a zařízeními do celého světa.

Inovace těchto součástí neustále postupuje, ale jeden zásadní prvek se u těchto zásilek nezměnil: dřevěné palety. V roce 2019 se tak dostaly do středu zájmu v rámci pokračujícího strategického zaměření společnosti na udržitelnost.

Abbas Habib, manažer pro udržitelnost v oddělení distribuce a logistiky/dodávek dílů, provedl mistrovské vylepšení v oblasti využití palet. V rámci tohoto procesu si uvědomil, že jednoduchý přechod z europalet na lehké palety bude mít výrazný dopad na náklady a emise. 

V současnosti využívají lehčí palety všechna globální distribuční centra společnosti Alfa Laval, což vedlo ke snížení emisí CO2 o 1 691 tun a snížení nákladů na dopravu a materiál o 1,3 milionu eur.
Čísla jsou to atraktivní a jasně vypovídají o potenciálních přínosech forenzního pohledu na všechny aspekty firemních činností z hlediska udržitelnosti.

„Lehká paleta má menší než poloviční hmotnost europalety a nenašli jsme důvod, proč bychom měli používat těžší palety,“ vysvětluje Abbas. „Nebyl to kvalitativní požadavek; nebyl to bezpečnostní požadavek; prostě jsme je vždycky používali.“

Pilotní projekt, který zkoumal všechny prvky přechodu na lehké palety, dospěl k závěru, že plní všechny požadavky na kvalitu a bezpečnost a ze strany zákazníků a že spokojeni jsou i kolegové. 

„Nové palety jsme začali používat v roce 2020 – začali jsme v DC Tumba a během dalších dvou let jsme je rozšířili i do dalších lokalit,“ uvádí Abbas. „Od zákazníků a kolegů jsme dostali velmi pozitivní odezvu. Je to výhodné pro všechny strany.“ 

K úspěchu projektu přispěly i další iniciativy zaměřené na nahrazení plastového obalového materiálu papírem, výměna krabic na náhradní díly za obálky a využití kartonových paletových rámů místo dřevěných. Abbas nyní usiluje o to, aby se i ostatní složky organizace podívaly na své procesy optikou udržitelnosti. 

„Změna není snadná, ale markantní, když vidíte tato čísla. Když se udržitelnost dostane do popředí vašeho myšlení, vidíte přínos pro lidi a planetu, a to je pro všechny v naší organizaci motivací k jednání,“ říká a dodává, že řada malých iniciativ může mít v celkovém součtu velký dopad. 

„Nevyvolalo to vysoké investice do procesních změn ani nezvýšilo pracovní zátěž,“ informuje Abbas. „Byla to jen otázka změny myšlení. Když lidé vidí, čeho lze dosáhnout, začnou se ptát, proč děláme to, co děláme, a začnou přicházet nové nápady: dalším krokem bude, jak zajistit, aby zákazníci palety znovu použili. Nezůstáváme u jednoho dobrého nápadu. Neustále se snažíme o zvyšování udržitelnosti a snižování emisí uhlíku.“ 

Společnost Alfa Laval si stanovila cíl stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální. K dosažení tohoto cíle přispěje řada iniciativ souvisejících s oblastmi 1, 2 a 3.  

Štítky

Vše
lighter pallets 640x360

        

 

 

Přechodem na lehčí palety dosahují jednotlivá distribuční centra následujících ročních úspor: 

Emission savings.png

Celková úspora emisí: 1 365 tun CO2 

  • Tumba: 200 tun CO2  
  • Kolding: 377 tun CO2 
  • Lund: 448 tun CO2  
  • Kunshan: 300 tun CO2  

Související informace: