2022-11-01 Novinky - produkty

Nové pulzní čištění sedla vypouštěcích ventilů Alfa Laval ThinkTop ušetří až 95 % čisticího roztoku CIP

Vypouštěcí ventily tvoří v typickém zpracovatelském závodě až 20 % všech ventilů. Jejich čištění je však nákladné, obtížné a časově náročné vzhledem k dlouhým čisticím cyklům a riziku tlakových rázů. Všechny tyto problémy řeší nové čištění sedla Alfa Laval ThinkTop, které rychle a účinně čistí ventily a při tom zajišťuje úsporu až 95 % čisticí kapaliny CIP (cleaning-in-place).

 

ThinkTop opět zvyšuje laťku úspor vody. Nová funkce pulzního čištění sedla pro vypouštěcí ventily znamená totéž, co v roce 2019 znamenal pro dvousedlové ventily systém rázového čištění sedla. Zatímco rázovým čištěním sedla se u dvousedlových ventilů snižuje spotřeba čisticího roztoku CIP až o 90 %, pulzní čištění sedla snižuje spotřebu čisticího roztoku CIP až o 95 %.

Vyšší úspora, delší provozuschopnost

Představte si úspory, kterých lze dosáhnout touto standardní funkcí automatického nastavení polohy ventilů, spouštěné signálem programovatelného logického regulátoru (PLC) a řízené snímacími a řídicími jednotkami Alfa Laval ThinkTop V50 a V70.

„Pulzní čištění sedel ThinkTop přináší vlastníkům a provozovatelům zpracovatelských závodů nebývalé úspory čisticího roztoku ve srovnání s běžným čištěním sedel řízeným PLC časovačem,“ říká René Stietz, manažer produktového portfolia pro ventily a automatizaci Alfa Laval. „Alfa Laval je prvním a jediným poskytovatelem automatizovaných ventilových řešení, který přináší významné úspory čisticího roztoku CIP pro vypouštěcí ventily.“

Rychlejší a efektivnější pulzní čištění

Proces čištění se provádí krátkými dávkami neboli pulzy, které aktivují ventil v okamžiku, kdy smykové síly dosahují vrcholu. Každý pulz trvá méně než sekundu a brání tlakovým rázům v systému. Při průchodu čisticí kapaliny úzkou mezerou mezi tělesem ventilu a sedlem ventilu vytváří impulz vysoce turbulentní proudění a účinně odstraňuje všechny zbytky a čistí vypouštěcí ventily.
100% potvrzení vyčištění vypouštěcích ventilů

Díky pulznímu čištění sedla je kontrola potvrzení cyklu čištění ventilu snadná. Polohu ventilu neřídí PLC časovač, ale Alfa Laval ThinkTop. Kromě toho, že naprogramování senzoru na rychlejší otevření a zavření sedla snižuje objem použitého čisticího roztoku CIP, zajišťuje také rychlejší a pečlivější očištění a hygienu, než je tomu u časově řízeného čištění. ThinkTop také ověřuje dokončení vyčištění ventilu.

Pulzní čištění sedla je určeno pro jednosedlové ventily i klapky používané jako vypouštěcí ventily a je standardní funkcí snímacích a řídicích jednotek ThinkTop V50 a V70 se solenoidovým ventilem. Vypouštěcí ventil může být bez ohledu na režim pohonu nakonfigurován jako normálně otevřený nebo normálně zavřený uzavírací nebo přepouštěcí ventil. Pulzní čištění sedla zjednodušuje u ventilů jejich uvedení do provozu, brání tlakovým rázům a snižuje spotřebu čisticího roztoku CIP a časovou náročnost.

Další informace jsou k dispozici na adrese alfalaval.com/ThinkTop

 

 

Štítky

Vše

Související informace: