2022-03-23 Novinky - produkty

Představujeme nový pájený deskový výměník tepla Alfa Laval AC65 – speciálně optimalizovaný jako výparník pro rezidenční tepelná čerpadla

Společnost Alfa Laval představila nový pájený deskový výměník tepla Alfa Laval AC65 na své první online konferenci Net-zero, kde uvedla nové, průkopnické myšlenky v oblasti řešení energetické účinnosti, čisté energie a oběhového hospodářství. Výměník AC65, vyráběný v nejmodernějším závodu společnosti Alfa Laval v italském San Bonifaciu je navržen tak, aby uspokojil rostoucí tržní poptávku po výměnících tepla nové generace, určených pro trh velkoobjemových tepelných čerpadel.

 

Společnost Alfa Laval dodává každoročně na trh s kotly miliony mimořádně cenově konkurenceschopných výměníků tepla a také prodá stovky tisíc vysoce výkonných a kvalitních výměníků tepla na trhu s tepelnými čerpadly. Svět vytápění se však začal dramaticky měnit. Kotle jsou postupně nahrazovány tepelnými čerpadly. Tento trend vytváří rostoucí poptávku po výměnících tepla, optimalizovaných pro použití s tepelnými čerpadly, ke kterým patří i poslední novinka, výměník AC65, který nabízí to, co společnost Alfa Laval označuje jako celkovou účinnost.

Celková účinnost zahrnuje:

  • Tepelnou účinnost. Výkon výměníku AC65 je bezkonkurenční. Tepelná čerpadla, určená pro použití výměníku AC65 jako výparníku, mohou za jmenovitých podmínek dosáhnout COP přes 4,5.
  • Vývojovou účinnost. Díky svému kompaktnímu provedení je výměník AC65 ideální pro rezidenční tepelná čerpadla a je připraven na provoz s novými chladivy s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) včetně propanu.
  • Procesní účinnost. Při vysoké výrobní kapacitě zůstává výměník AC65 cenově konkurenceschopný a současně splňuje nejvyšší standardy kvality.

Výměník Alfa Laval AC65 je ideální pro nově vyvinutá tepelná čerpadla

Vysoká a štíhlá konstrukce výměníku AC65 vytváří velkou termickou délku, která zaručuje, že jednotka funguje nejen jako vysoce účinný výparník, ale také jako vynikající kondenzátor pro reverzibilní tepelná čerpadla.

Výhodou výměníku AC65 je několik jedinečných klíčových vlastností. První z nich je unikátní asymetrická konstrukce desek FlexFlow™, která umožňuje použití minimálního množství náplně chladiva výparníku. Tím se snižují celkové náklady aplikací, které využívají syntetická chladiva. U aplikací, kde se využívá propan – přírodní chladivo s nízkým GWP, které je stále oblíbenější – je tato vlastnost ještě důležitější, protože množství propanu, které lze v jednotce použít, je přísně omezené.

Asymetrická konstrukce navíc snižuje tlakovou ztrátu na sekundární straně, a proto lze použít menší čerpadlo s nižší spotřebou elektrické energie.

Druhou důležitou vlastností výměníku AC65 je distribuční systém DynaStatic™.

DynaStatic™ je nejmodernější distribuční systém vyvinutý společností Alfa Laval. Tato technologie umožňuje společnosti Alfa Laval adaptovat geometrii rozdělovače, díky čemuž se výměník AC65 přizpůsobí budoucím trendům a potřebám zákazníků včetně změn aplikačních požadavků, nových chladiv nebo dalších požadavků. Spolu s konstrukcí výměníku AC65 s velkou termickou délkou také přispívá k vysoké účinnosti výparníků, protože zajišťuje, že se směs plynu a kapaliny přiváděná do jednotky správně rozděluje podél desek.

Investice, která se našim zákazníkům vyplatí

„Výměník AC65 lze přizpůsobit budoucím trendům a potřebám zákazníků, včetně změn aplikačních požadavků, nových chladiv nebo dalších požadavků. Díky svým jedinečným vlastnostem je výměník AC65 investicí, která se našim zákazníkům skutečně vyplatí,“ říká Fredrik Ekström, ředitel obchodní jednotky pájené a tavně spojované výměníky tepla.

„Výměník AC65 se vyrábí v novém závodu v San Bonifaciu, ve kterém je možná velkoobjemová a současně vysoce kvalitní výroba díky nástrojům a strojům v souladu se standardy průmyslu 4.0,“ dodává. „Díky dvojnásobné výrobní ploše oproti předchozímu závodu a nejmodernější teplotní laboratoři umožňuje závod v San Bonifaciu bezpečné testování všech nových chladiv včetně těch hořlavých, jako je například propan.“

 

Další informace o řadě pájených deskových výměníků tepla naleznete na adrese:

Pájené deskové výměníky tepla AC

 

AC65 vignette
.

brazed_family_preview640x360.jpg

Mědí pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval představují kompaktní, účinné a bezúdržbové řešení pro ohřev, chlazení, odpařování a kondenzaci v řadě aplikací.

Řešení pájených deskových výměníků tepla 

 

Související informace: