2022-08-02 Novinky - produkty

Připojte se k nové Net-zero akci − Jsme zpět s novými produkty a poznatky!

Po neuvěřitelně úspěšném prvním ročníku v únoru 2022 se společnost Alfa Laval vrací s novými poznatky o tom, jak urychlit udržitelná řešení na trhu s energiemi. Akce se zaměří na to, jak hodláme řešit některé z nejpalčivějších problémů současnosti. Zahrnuje všechno od zajímavých příležitostí, které přináší zvýšená digitalizace, až po mnoho způsobů, jak můžeme řešit naše společné cíle v oblasti dekarbonizace.


“Pozveme zákazníky z celého světa, aby se k nám připojili a diskutovali o ‚Inovacích, které urychlují udržitelná řešení‘.  Naše zajímavá sestava přednášejících nám poskytne hloubkovou analýzu jejich odborné oblasti a ukáže nám, jak proměnit v realitu naše závazky v oblasti energetické účinnosti, čisté energie a cirkularity,
” sříká Thomas Møller, výkonný viceprezident energetické divize Alfa Laval.  

„Tyto tři oblasti jsou základními kameny nabídky společnosti Alfa Laval na poli udržitelnosti a právě v nich můžeme podpořit naše zákazníky při dosahování uhlíkové neutrality,“ pokračuje Møller. „To podněcuje naši představivost a pohání naše inovace. Současně musíme pochopit, že urychlení uhlíkově neutrální cesty musí proběhnout prostřednictvím partnerství, kde se spojí komplementární kompetence a schopnosti.“

Alfa Laval je domovem aktuálních názorových trendů, pokud jde o vytváření nových technologií, které zvyšují zisky, snižují náklady a zlepšují udržitelnost. Akce má za cíl shrnout několik těchto klíčových produktů a technologií, které mohou řešit nejnovější výzvy a příležitosti v tomto odvětví. Například řešení pro opětovné využití tepla a kapalinové chlazení jsou v současné době trendem v globálním odvětví datových center a společnost Alfa Laval je v čele s novými produkty, které jsou přizpůsobené pro zvýšení energetické účinnosti datových center. Dalším příkladem je závazek společnosti Alfa Laval v oblasti konektivity s významným zaměřením na tepelné skenování a umělou inteligenci.  

Odborníci ve studiu se také podělí o nejnovější nabídku společnosti Alfa Laval v oblasti separačních technologií, filtračních systémů, hybridního chlazení vzduchu a dlouhodobého skladování energie. To bude zahrnovat uvedení mnoha zajímavých nových produktů na trh, například řady Alfa Laval Moatti 180, Packinox+, HYAC a dalších.

Pokud tedy chcete být součástí budování světlejší budoucnosti, určitě se zúčastněte akce Net-zero Alfa Laval, do které se můžete zdarma zapojit online 15. září 2022 ve 14.00 SEČ.

 

Zaregistrujte se dnes!

 

Štítky

Vše
Innovations that accelerates sustainable solutions 640x360

Další informace!

Zjistěte více o akci Net-zero Alfa Laval

> Celý program naleznete zde

7.14 intro image.jpg

Urychlujeme přechod na udržitelná řešení

Společnost Alfa Laval společně s našimi zákazníky a partnery urychluje přechod na účinnější a čistší energetická řešení a posouvá cirkulární ekonomiku kupředu.
Naše hluboké znalosti v oboru nám umožňují optimalizovat procesy zákazníků, překonávat nejtěžší výzvy a pokračovat v každodenním zlepšování světa.

Začněte svou transformaci zde

Související informace: