2022-07-26 Novinky - produkty

Zvyšte produktivitu a omezte vliv na životní prostředí s využitím udržitelné optimalizace svých systémů pro manipulaci s kapalinami

Zvyšte produktivitu a omezte vliv na životní prostředí s využitím udržitelné optimalizace svých systémů pro manipulaci s kapalinami
Chcete snížit náklady na energii a vodu? Optimalizace procesního zařízení je prozíravý a udržitelný způsob, jak podpořit lidi, planetu a ziskovost.
Pokud chcete optimalizovat výkonnost svého závodu a současně zvýšit ziskovost, zaměřte se na své systémy CIP.

 

V průměru připadne 20 % spotřeby energie závodu na CIP. Optimalizace zásadních technologií CIP je osvědčeným způsobem zvýšení udržitelnosti a ziskovosti vašeho výrobního závodu.

Optimalizujte své procesy v mlékárenském, potravinářském a nápojovém průmyslu. Dosáhněte vyšší provozuschopnosti a výrazných úspor energie a vody s minimálním odpadem.

 

Energeticky účinnější CIP

  • Míchadla Alfa Laval spotřebují o 80 % méně energie než běžná míchadla
  • Čerpadla Alfa Laval snižují spotřebu energie o 30 %

 

CIP účinněji využívající zdroje

  • Ventily Alfa Laval s automatickým rázovým čištěním sedla spotřebují až o 90 % méně vody a CIP roztoků.
  • Systém pro čištění nádrží Alfa Laval snižuje spotřebu vody o 70 %

S využitím udržitelné optimalizace dokáže společnost Alfa Laval najít způsoby, jak vám pomoci dosáhnout cíle v oblasti udržitelnosti.

Optimalizujte své procesy CIP

 

Štítky

Vše
Sustainable CIP optimisation banner 640x360

        

Související informace: