2022-10-04 Novinky - produkty

Výrobce etanolu ze Středozápadu využívá řadu výhod výměníku Alfa Laval WideGap

Výrobce z malého venkovského města amerického Středozápadu vyrábí etanol, dokonale spalované vysokooktanové palivo pro dopravu, s kapacitou 135 milionů galonů ročně. Zařízení využívá kukuřici/čirok a přirozenou fermentací vyrábí palivový etanol, který se přimíchává do benzinu a jiných motorových paliv. Kromě etanolu závod vyrábí přibližně 320 000 tun sušených lihovarnických výpalků s rozpustnými látkami (DDGS), které prodává chovatelům dobytka a drůbeže jako krmný doplněk s přidanou hodnotou, stejně jako kukuřičný olej a oxid uhličitý.

Stejně jako ostatní výrobci etanolu i tento závod identifikoval záparovou kolonu jako jeden z limitujících faktorů pro dosažení optimálního provozu. Potřebovali rovněž dosáhnout nižších tlakových ztrát a vyšších teplot fermentované zápary při vyšších průtocích – a jejich stávající zařízení to neumožňovalo. Věděli, co by mohli udělat lépe, a proto se obrátili na společnost Alfa Laval, aby jim nabídla dokonalejší řešení.

Alfa Laval WideGap – ideální pro bioetanolový průmysl

Odborníci z Alfa Laval doporučili rozebíratelný deskový výměník tepla WideGap, který je ideálním řešením pro kapaliny s obsahem hrubých částic nebo vláknitého materiálu. Široké mezery mezi deskami umožňují vláknům a částicím snadný průchod výměníkem tepla s minimem ucpávání a maximální provozuschopností. Konstrukce zabraňuje zanášení a s větší plochou je také ideální pro rekuperaci tepla v místě záparového výměníku. Fermentovaná zápara z fermentorů se musí před destilací zahřát. Před fermentací se musí zápara z varny zchladit. Zde se k rekuperaci tepla z varny využívá záparový výměník.

Výměník WideGap snižuje četnost čištění, zvyšuje produktivitu a snižuje náklady na energii

Alfa Laval nahradila stávající výměník tepla výměníkem WideGap 350X. Větší mezery mezi deskami (11/11 mm) výměníku WideGap pomohly minimalizovat ucpávání, snížit četnost čištění a náklady. Tím se prodloužila provozuschopnost a zvýšila produktivita. Širší mezera mezi deskami navíc snížila tlakovou ztrátu, což umožnilo více průchodů jednotkou a teplota fermentované zápary na výstupu z výměníku se zvýšila o 10 °F. Vynikající účinnost přenosu tepla také pomohla snížit celkové náklady na palivo. Protiproudý tok umožnil výměníku WideGap ohřát studený proud na teplotu velmi blízkou teplotě vstupujícího horkého proudu, a maximalizovat tak rekuperaci energie. Tento výrobce odhadl roční úsporu energie na 150 tisíc dolarů. Zpočátku byl výrobce skeptický, a proto přestavěl pouze jednu ze svých záparových kolon na výměník WideGap, aby technologii vyzkoušel. Po roce shromažďování dat, která ověřila účinnost konstrukce, zmodernizoval druhou záparovou kolonu na výměník Alfa Laval WideGap. Navíc zjistil, že s lepším systémem závěsů a spojovacích šroubů pro otevírání a zavírání jednotek se výměník WideGap snáze udržuje a servisuje. Ke snížení nákladů na údržbu přispívá také dvousložkový, v peci tvrzený epoxidový systém lepení těsnění.

Štítky

Vše

Související informace: