2023-02-02 Novinky - produkty

Zabezpečení výroby sýrů se 100% pokrytím stínových oblastí nádrží čištěním

Velká skandinávská mlékárna se obrátila na skupinu Beritech Group, zkušeného výrobce nádrží a systémů, aby zvýšila výrobu sýrů zvýšením objemu dodávek mléka. Cílem bylo zaručit kompletní vyčištění dvou nových 30 m vysokých nádrží na syrové mléko se spodními míchadly.

Skupina Beritech doporučila zařízení na čištění nádrží Alfa Laval pro horní montáž spolu s čisticími tryskami Alfa Laval PlusClean® s širokými středovými drážkami pro vysoce účinné čištění stínových oblastí nádrže. Systém PlusClean zaručuje 100% pokrytí nádrže při čištění, až 80% úsporu nákladů na vodu a čisticí prostředky a nulovou kontaminaci produktu.

 

Vyšší úroveň hygieny

K zajištění bezpečnosti potravin a nulové kontaminace produktů v příjmových nádržích na mléko doporučila skupina Beritech čisticí zařízení Alfa Laval pro horní montáž a čisticí trysky PlusClean. PlusClean se zaměřuje na slepá místa pod lopatkami míchadla, kde není možné čištění přímým proudem z trysek horních čisticích zařízení, i když dochází k nepřímému smáčení povrchu.

„Kompletní pokrytí při čištění, měřitelné úspory a nulová kontaminace výrobku. To je skutečná hodnota pro zákazníka,“ uvádí Bent Larsen, generální ředitel skupiny Beritech. „Vždy se snažíme optimalizovat procesy zákazníka, zvýšit produktivitu a zajistit bezpečnost a kvalitu potravin.“

 

Eliminace rizik kontaminace

V minulosti musela mlékárna slevit ze svých hygienických standardů a cílů udržitelnosti, aby zajistila dostatečné vyčištění nádrží, a používala čisticí zařízení, která byla zcela ponořená do výrobku. To znamenalo kompromisy v oblasti udržitelnosti, protože provoz těchto zařízení vyžaduje vysoké průtoky. Navíc je nelze zcela vypustit a nejsou samočisticí, což představuje riziko ucpání a vzniku slepých míst. Údržba těchto zařízení dále vyžaduje vstup servisního technika do nádrže.

Naproti tomu tryska PlusClean s čisticím zařízením pro horní [1] montáž zajišťuje 100% pokrytí nádrže při čištění. Je navržena tak, aby čistila slepá místa, která jiná zařízení na čištění nádrží nepokrývají, a zajišťuje, že na povrchu pod lopatkami míchadla nezůstávají žádné zbytky ani mikroby. Na rozdíl od údržby statických mycích hlavic a rotačních mycích hlavic je systém PlusClean integrovaný do stěn nebo dna nádrže a v nádrži nemá žádné pohyblivé části. Veškerá údržba probíhá z vnější strany nádrže.

 

 

Bezstarostná hygiena s ověřením čištění

Pro ověření stavu hygienických procesů po čištění provedla mlékárna testy stěrů k ověření čistoty nádrže. Výsledky testů potvrdily, že na zadní straně lopatek míchadla nebyly žádné nečistoty ani žádné biologické povlaky.

Rychlejší a přesnější čištění nádrže

Dvě minuty každého hlavního cyklu CIP stačí k tomu, aby specializovaný, vysoce účinný vějířový rozstřik trysky PlusClean odstranil všechny nečistoty ze zadní strany lopatek míchadla. Zatímco se lopatky otáčejí 40 % běžné provozní rychlosti, čisticí trysky pracují a cílí na spodní stranu lopatek přímým a vysoce účinným proudem.

„Kompletní pokrytí při čištění, měřitelné úspory a nulová kontaminace výrobku. To je skutečná hodnota pro zákazníka.“ Bent Larsen, generální ředitel Beritech Group, autorizovaného servisního partnera společnosti Alfa Laval.

Až 80% úspora vody a čisticích prostředků

Díky tomu, že vysoce účinný vějířový rozstřik pokrývá slepá místa v krátkém čase, spotřebuje se jen malé množství vody a čisticích prostředků. V porovnání se statickou mycí hlavicí a rotační mycí hlavicí snižují čisticí trysky Alfa Laval PlusClean spotřebu vody a čisticích prostředků až o 80 % díky optimalizovanému provoznímu tlaku a průtoku. Tyto úspory pomáhají mlékárně dosáhnout jejích cílů udržitelnosti.

Rychlá návratnost investice, nízké celkové provozní náklady

Nízké investiční náklady, nízké provozní náklady a nároky na údržbu zajišťují rychlou návratnost investice. I po více než 1 000 spuštěních systém PlusClean nadále zajišťuje bezpečnost procesů a výrobků a zvyšuje produktivitu linky na výrobu sýrů v mlékárně.

 

 

Štítky

Vše

Související informace: