2023-03-01 Novinky - produkty

Procesní kompetence zvyšují flexibilitu a produktivitu při míchání nápojových sirupů

Snažíte se udržet krok s nápojovými trendy a zároveň si chcete udržet svou pozici a ziskovost? Neustálé inovace jsou pro výrobce nápojů nezbytné. Pokud se chtěl přizpůsobit měnícím se chutím spotřebitelů, čelil globální výrobce nealkoholických nápojů zvýšené poptávce po širší nabídce výrobků s větší rozmanitostí přísad. Díky rozsáhlým znalostem společnosti Alfa Laval v oblasti konstrukce výrobny nápojových sirupů a inovativním řešením míchání může společnost brzy začít využívat větší flexibilitu procesů a o 50 % rychlejší dávkovou výrobu.

Procesní kompetence a ověřovací zkoušky konceptů si získávají důvěru zákazníků

Zpracování tekutých a suchých přísad do složitých receptur nápojových sirupů vyžaduje flexibilitu a rychlost výroby. Společnost Alfa Laval prokázala, že dokonale chápe výzvy, kterým globální výrobce nápojů čelí, a získala si důvěru klíčových osob v jeho centrálním oddělení výzkumu a vývoje a v technickém oddělení. Zkoušky přesvědčily výrobce, že změna stávajícího procesu ve výrobně sirupů spolu s inovativními řešeními míchání společnosti Alfa Laval zvýší flexibilitu i produktivitu a přidají hodnotu pro zákazníka.

O 50 % kratší doba výroby dávky

Znalost procesů a úsilí společnosti Alfa Laval o zvýšení produktivity zkrátily dobu zpracování sirupů ze dvou na jednu hodinu na dávku. Nahrazení stávajících technologií míchání ve výrobně sirupů hybridním práškovým mixérem Alfa Laval Hybrid Powder Mixer v kombinaci s rotačním tryskovým mixérem Alfa Laval Rotary Jet Mixer nabízí každý den další hodiny výrobního času. Rychlejší výroba sirupů navíc snižuje náklady na energii.

Beverage Process Chart_From Dosing station_FS 2110 .jpg

 

Kratší doba údržby

Zkrácení doby údržby je dalším příkladem důmyslnosti procesů společnosti Alfa Laval v praxi. Údržbu rotačního tryskového mixéru zvládne jediný servisní technik, který pracuje na úrovni podlahy po dobu jedné až dvou hodin. Naproti tomu stávající velké míchadlo vyžaduje několik servisních techniků, kteří pracují celý den na víceúrovňové servisní plošině. Méně odstávek znamená více provozuschopnosti výroby.

Vyšší bezpečnost pracovníků

Totéž platí i pro míchání kapaliny a prášku. Manipulace s přísadami a dávkování se v případě hybridního práškového mixéru odehrává na úrovni podlahy, což manipulaci usnadňuje a zvyšuje bezpečnost pracovníků. Není pak nutné, aby pracovníci nosili 25kilogramové pytle na horní plošinu a sypali přísady do nádrže vstupním otvorem.

Zefektivnění výroby inovací míchání

Jedinečná konstrukce mixéru Alfa Laval Hybrid Powder Mixer spolu s rotačním tryskovým mixérem překonává předchozí sestavu ve výrobně nápojových sirupů, zabírá méně podlahové plochy a nevyžaduje tak vysoké investice do stavby servisních plošin. Společnost Alfa Laval se spojila a vytrvale spolupracovala se systémovými integrátory na návrhu řešení míchání, které umožňuje vyrábět více dávek složitých sirupových receptur – bezpečně, rychle a efektivně.

Udržitelná optimalizace

Další krok? Společnost požádala společnost Alfa Laval, aby se svým globálním manažerem pro udržitelnost snížila emise a zajistila vyšší energetickou účinnost a snížila spotřebu vody v celém závodě. Svědčí to o procesní kompetenci společnosti Alfa Laval a její schopnosti optimalizovat procesy, přidávat hodnotu a zvyšovat konkurenční výhodu.

Štítky

Vše

Související informace: