2023-10-30 Novinky - produkty

RECOLINE - systémy rekuperace tepla z horkých spalin a spalinových plynů

Společnost Decon se zabývá technologií přenosu tepla již více než 30 let. Věnuje se zejména vývoji a výrobě kompletních systémů centrálních předávacích stanic tepla.

Její technické zázemí zahrnuje kompletní vývoj a výrobu zařízení pro přenos tepla. Snaží se proto svým zákazníkům nabízet další technologická řešení pro širokou škálu aplikací, jako je ohřev a chlazení procesních kapalin, tlakové oddělení médií a rekuperace tepla.

Současná řešení společnosti Decon dokáží získat teplo z různých kapalin, páry a dalších odpadních kapalin s potenciálně využitelným teplem. Lze je pak použít k předehřevu nebo opětovnému ohřevu kapalin v různých průmyslových odvětvích a aplikacích tepelné energie.

Novinkou v jejich portfoliu je technologie přenosu tepla z plynu na kapalinu RECOLINE. Tyto moduly umožňují zpětné získávání tepla ze spalin, výfukových plynů nebo horkých plynů, zejména v tepelné energetice, potravinářském a kovozpracujícím průmyslu.

Klíčovým prvkem systému RECOLINE je jedinečná technologie deskového výměníku tepla ALFA LAVAL GTL (plyn na kapalinu). Jedná se o speciální asymetrické deskové výměníky tepla s příčným prouděním a otevřenou konstrukcí na straně plynu. Tato jedinečná technologie umožňuje provoz při teplotách až 750 °C bez rizika tepelné únavy. Koncepce RECOLINE se vyznačuje vysokou modularitou, která umožňuje tyto jednotky navrhovat a dodávat na míru pro konkrétní řešení. Při technickém návrhu byl kladen důraz na snadnou údržbu a čištění výměníků plyn-kapalina, proto jsou namontovány samostatně v zásuvkových boxech. Tyto boxy umožňují snadnou demontáž a vyjmutí výměníků za účelem čištění.

Oblast použití

Vznik systému RECOLINE byl inspirován možností širokého využití modulů pro rekuperaci spalin a horkých plynů, jako jsou např.:

  • energetika - ekonomizér pro kotle a kogenerační jednotky,
  • potravinářský průmysl - využití tepla ze spalin v pekárnách, pražírnách, při výrobě nápojů,
  • lehký a kovozpracující průmysl - využití tepla ze spalin tavicích a tunelových pecí (slévárny, cihelny, sklárny, keramický průmysl), řešení emisí v lakovnách (teplo z termické oxidace) a další.

Celý článek si můžete přečíst zde

Štítky

Vše
GLX

Související informace: