2024-03-08 Novinky - produkty

Nový průvodce čerpadly od společnosti Alfa Laval

Společnost Alfa Laval právě vydala zcela nové vydání své příručky k čerpadlům. Příručka o 375 stranách je zdarma a obsahuje odborné informace o základních funkcích čerpadel a podrobné pokyny k dimenzování a výběru správného typu čerpadla pro dosažení optimální účinnosti. Příručka je plná příkladů z reálného života, které zvyšují její uživatelskou přívětivost.

První vydání Příručky čerpadel Alfa Laval vyšlo před 25 lety a brzy se stalo součástí učebních osnov na technických školách po celém světě. Kniha si našla cestu i do výrobních závodů, kde slouží jako referenční dílo pro techniky při každodenním provozu procesů manipulace s kapalinami.

Aktuální informace o technologii čerpadel

V průběhu let prošla příručka drobnými revizemi a v roce 2023 byla provedena zásadní revize, aby příručka odpovídala nejnovějším technologiím.

Usilovně jsme pracovali na tom, abychom celosvětové komunitě čerpadlářů poskytli nejnovější poznatky o funkčnosti čerpadel a nejmodernějších technologiích, které zvyšují účinnost čerpadel a splňují tak program udržitelnosti společnosti a průmyslu. Čerpadla patří k energeticky nejnáročnějším zařízením v procesech manipulace s kapalinami a potenciál úspor energie je velký, pokud si od začátku vyberete správné čerpadlo a budete ho během provozu udržovat," říká Lars Sørensen, produktový manažer společnosti Alfa Laval.

Všichni autoři knihy jsou zkušení inženýři v oblasti čerpadel s rozsáhlými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi s instalacemi čerpadel a školením technického personálu v oboru manipulace s kapalinami.

Příručka je k dispozici online

Příručka je zdarma k dispozici online. Lze ji stáhnout zde a její součástí je řada videí týkajících se například funkčnosti čerpadel, odstraňování závad a návodů na údržbu.

Mezi hlavní kapitoly příručky patří:

  • Teorie použití čerpadel
  • Typy čerpadel pro různé aplikace
  • Dimenzování čerpadel pro dosažení maximální účinnosti
  • Specifikace čerpadel
  • Motory čerpadel
  • Řešení problémů
  • Technické údaje a vzorce

Další informace naleznete na adrese www.alfalaval.com/pumphandbook

 

Štítky

Vše

Související informace: