2024-03-28 Novinky - produkty

Udržitelná města – čas zavést je ve velkém!

Společnost Alfa Laval shromáždila zainteresované strany z celého hodnotového řetězce pro nadcházející setkání.

Podle dohody COP28 se musí naše úsilí v oblasti energetické efektivity zdvojnásobit, abychom dosáhli našich globálních cílů čisté nuly emisí do roku 2030. Pokud chceme tento závazek realizovat v praxi, musíme jej proměnit v činy a realizovat ve velkém rozsahu. A právě tady přicházejí ke slovu udržitelná města.

Vzhledem k tomu, že na města připadá 80 % celosvětové spotřeby energie a více než 70 % celosvětových emisí uhlíku, můžeme díky zvýšení energetické efektivity systémů vytápění a chlazení, integraci sektorového propojení a spolupráce v rámci průlomových partnerství dosáhnout skutečných změn.

Společnost Alfa Laval uspořádá 9.dubna první akci zaměřenou na spolupráci v dosažení cíle čisté uhlíkové nuly. Při této příležitosti zveme zainteresované strany z průmyslu stejně jako zástupce měst, politické sféry a partnerských organizací do panelové diskuze na toto důležité téma.

 

  • Jak můžeme prostřednictvím partnerství dosáhnout změny?
  • Jak přeměnit informovanost na činy a realizovat naše iniciativy ve velkém měřítku?
  • Jak mohou průmysl a města spolupracovat a společně se zaměřit na energetickou efektivitu?

Konference COP28 zdůraznila význam energetické efektivity pro udržitelnost měst a snížení jejich závislosti na fosilních palivech. Bylo prokázáno, že zavedení technologií pro rekuperaci tepla a dálkové vytápění a chlazení dokáže významně zlepšit energetickou efektivitu měst a bude tvořit nedílnou součást procesu vedoucího k dosažení cíle čisté uhlíkové nuly ve městech po celém světě.

V důsledku elektrifikace a exponenciálního populačního růstu ve většině měst světa stoupá také potřeba energeticky efektivnějších řešení pro vytápění a chlazení. Abychom dokázali tuto poptávku uspokojit a zároveň zajistili, že města budou skutečně udržitelná, bude zásadní spolupráce, propojování sektorů a zavádění efektivních technologií pro přenos tepla.  

Konference COP28 byla výchozím bodem pro šíření povědomí o konceptu udržitelných měst. Teď je čas tyto poznatky převést do praxe a efektivně je realizovat ve velkém rozsahu. Zvýšení energetické efektivity měst a snížení závislosti na fosilních palivech v oblasti vytápění a chlazení jsou klíčové kroky pro naši klimatickou transformaci a pro podporu měst ve snižování jejich emisí. Proto propojujeme různé aktéry ze sektorů napříč celým dodavatelským řetězcem, protože k úspěšnému prosazení změn potřebujeme spolupráci,“ uvádí Thomas Møller, prezident divize energetiky ve společnosti Alfa Laval.

Akce na téma Udržitelná města bude vysílána 9. dubna v 15.00 (SEČ).
Více informací a možnost registrace naleznete zde: Živá akce Udržitelná města, 9. dubna | Alfa Laval


Program

ÚVOD – Role měst v energetické transformaci 

COP28 – Příspěvek měst ke zdvojnásobení míry zavádění opatření pro energetickou efektivitu
Mark Watts, výkonný ředitel C40 Cities Climate Leadership GroupREFLEXE Z COP28
Julien Gennetier, prezident divize rozebíratelných výměníků tepla společnosti Alfa Laval
Anna Hall, vedoucí oddělení pro kontakt s veřejností energetické divize společnosti Alfa LavalDŮKAZ NA VLASTNÍ OČI – Osvědčené postupy pro energetickou efektivitu ve městech a okolních ekosystémech


PANELOVÁ DISKUZE – Jaká jsou řešení a jak je realizovat ve velkém měřítku?
Jaké role hrají energie, dálkové vytápění a tepelné sítě v udržitelném městě? Jak pomůže se škálováním standardizace a spolupráce v celém hodnotovém řetězci? Jak mohou změně pomoci politická rozhodnutí a finanční nástroje? Jakou roli hrají energeticky efektivní budovy a holistický energetický systém? Jak může dálkové chlazení podpořit města na jejich cestě k cíli čisté uhlíkové nuly?

ÚČASTNÍCI PANELU
Aurélie Beauvais, výkonná ředitelka Euroheat & Power
Olivier Racle, vedoucí obchodní platformy DHC v ENGIE
Phil McDermott, vedoucí oddělení energetické transformace měst v E.ON UK
Sezgin Kadir, generální ředitel skupiny Kraftringen
Anna Ekdahl, ředitelka pro energeticky intenzivní odvětví a energetickou transformaci v Ramböll
Ulf Gehrckens, výkonný viceprezident pro firemní energetiku a klima v Aurubis AG
Malgorzata Moczynska, prezidentka divize pájených a tavně spojovaných výměníků tepla v Alfa Laval
Neil Parry, globální ředitel divize dálkového vytápění v Alfa LavalJEŠTĚ NĚCO NA ZÁVĚR – Ukázka síly spolupráce
Špičková průmyslová technologie se stává součástí sítě dálkového vytápění


Akci moderuje novinářka a velvyslankyně Evropského klimatického paktu Catarina Rolfsdotter

 

Štítky

Vše

Související informace: