2024-02-19 Novinky - produkty

V hlavní roli inovace: Alfa Laval a cesta k udržitelnému průmyslu

V dnešním průmyslovém světě je hledání inovativních a udržitelných řešení klíčovým prvkem úspěchu. Požádali jsme pana Karla Valáška, ředitele společnosti Alfal Laval Central Europe, o krátký rozhovor na téma historie firmy, výzvy současnosti, plány do budoucna, ale i o firemní kultuře tradiční švédské společnosti.

 

Dobrý den, pane řediteli, mohl byste nám stručně představit firmu Alfa Laval a oblasti jejího působení?

Dobrý den, samozřejmě. Alfal Laval je mezinárodní firma, založená Gustavem de Lavalem v roce 1883 ve Švédsku. Gustav de Laval byl inženýr a vynálezce, který stál za celou řadou průmyslových patentů. Jako jeden příklad mohu uvést vynález separátoru na mléko, díky němuž můžeme oddělit od mléka smetanu. Zařízení tohoto typu jsou srdcem každé mlékárny a základem pro širokou škálu mléčných výrobků.

V dnešní době je naše firma známá jako přední výrobce separátorů, tepelných výměníků, čerpadel a ventilů. Technologie Alfa Laval se uplatňují v mnoha odvětvích, od potravinářství po chemický průmysl. Naší doménou je zefektivnění a nastavení procesů v oblasti téměř jakéhokoli výrobního procesu, kde figurují kapaliny.

CE_keytech.png

Jakým výzvám čelí Alfa Laval v současnosti?

Naši zákazníci, zejména průmyslové podniky, čelí výzvám spojeným s vysokými cenami energií, ať už jde o elektrickou energii nebo plyn. Tato situace je pro nás výzvou a příležitostí. Snažíme se pomocí inovací a efektivních řešení pomoci našim klientům snížit energetickou spotřebu, náklady na výrobu a zároveň přispět k udržitelnosti.

 

Jakým způsobem Alfa Laval reaguje na požadavky udržitelnosti a snižování energetické spotřeby, které patří mezi hlavní výzvy EU a ve světě?

Jsme plně zapojeni do procesu udržitelnosti z hlediska interních i externích cílů stanovených Pařížskou dohodou. Naše technologie a produkty směřujeme k úspoře vody, minimalizaci spotřeby elektrické energie a podporujeme alternativní potraviny, jako jsou mléka rostlinného původu nebo alternativní zdroje bílkovin, například z hmyzu. V rámci inovací dále například přinášíme řešení pro získávání tepla z výrobních procesů nebo vysoce účinné separátory s minimální spotřebou elektrické energie.
Reagujeme tak na požadavky našich klíčových zákazníků, kteří mají v rámci dodavatelských řetězců jasné priority a cíle v oblasti udržitelnosti. Je to nezbytné z hlediska ochrany naší planety a udržitelného businessu.


Můžete nám přiblížit konkrétní příklad úspěchu v oblasti udržitelnosti a inovací?

Nedávno jsme implementovali speciální tepelné výměníky v předním cukrovaru v ČR, což vedlo k výrazné roční úspoře energie o 5.400 MWh, návratnost investice pak byla v rámci jednoho roku.
Dále jsme například úspěšně nasadili spalinový výměník do procesu pražení kávy, kde jsme zpětným využítím ztrátového tepla uspořili ročně 2.000 MWh a návratnost této investice byla jen několik měsíců.

CE_Karel_Valasek_01_640x360.png

Můžete nám říci něco o firemní kultuře ve skandinávském stylu a Vašem přístupu k zaměstnancům?

Naší firemní kultury si velmi ceníme. Je postavena na důvěře, samostatnosti a otevřenosti. Snažíme se poskytnout zaměstnancům prostor pro kreativitu a aktivitu. Máme plochou organizační strukturu, což usnadňuje komunikaci a sdílení nápadů. Rovněž jsme hrdí na to, že ve firmě máme vynikající a dlouholeté zaměstnance, a snažíme se motivovat nové talenty zejména z technických univerzit.
Mě samotného práce v Alfa Laval i po 12 letech stále velmi motivuje a naplňuje. A to hlavně díky skvělým kolegům, se kterými mám možnost spolupracovat, a rovněž díky dynamice firmy a jejímu širokému technologickému zaměření. Stále se učíme nové věci, jsme připraveni přispívat k udržitelnosti a inovacím ve světě průmyslu.

Štítky

Vše
CE Karel Valasek 02 640x360

        

Tři technologie

Naše klíčové technologie se objevují v mnoha různých oblastech a aplikacích.

 

Související informace: