2023-11-28 Investor News by Cision Sverige AB

Alfa Laval na konferenci COP28 - zavazujeme se urychlit transformaci energetiky směrem k uhlíkové neutralitě

Společnost Alfa Laval se jako člen švédské delegace účastní konference OSN o změně klimatu COP28 ve Spojených arabských emirátech. Znovu se tak připojujeme k celosvětovému úsilí k urychlení přechodu na uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Zaměříme se především na systémové změny, které probíhají v průmyslových odvětvích, na kterých je současná společnost závislá. Urychlujeme přechod na čisté energie, pomáháme snižovat emise a spotřebu vody v energetice, potravinářství, vodním i námořním průmyslu. Více informací o dopadu našich řešení a programu ve Spojených arabských emirátech naleznete na adrese: www.alfalaval.com/COP28

Na konferenci COP28 se Alfa Laval aktivně zapojí do diskuzí s rozhodovacími i regulačními orgány a do navazování spolupráce s partnery a zákazníky. Cílem je pomoci urychlit zavádění dostupných a inovativních řešení na cestě k uhlíkové neutralitě.

Nejdůležitější události, které doporučujeme sledovat na COP28:

  • “Sdílení poznatků od předních představitelů průmyslu a spolupráce na vytváření transparentnosti v hodnotvém řetězci” panelová diskuze se zástupci organizace MASSIV+ a dalšími partnery; švédský pavilon, 2. prosince 
  • "Využití inovativních čistých technologií k dosažení uhlíkové neutrality uprostřed přerušených energetických hranic" panelová diskuze, dánský pavilon, 4. prosince
  • “Opatření k dosažení dekarbonizace a hodnotový řetězec - value chain" panelová diskuze, švédský pavilon, 5. prosince 
  • “Udržitelná města - urychlení přechodu řešení směrem k uhlíkové neutralitě a  hodnotový řetězec - value chain” zasedání v pavilonu We Don’t Have Time Pavilion v Blue Zone, 6. prosince

V souvislosti se změnou klimatu stanovila Mezinárodní energetická agentura (IEA) jako hlavní prioritu ztrojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů energie a zdvojnásobení tempa zvyšování energetické účinnosti v různých odvětvích do roku 2030. To zahrnuje eskalaci elektrifikace a přijetí zlepšených přístupů k chlazení s cílem usnadnit postupné vyřazování fosilních paliv.

Neexistuje jediné řešení, které by nezávisle na  ostatních dosáhlo cíle omezit globální oteplování na 1,5 stupně a nakonec dosáhnout uhlíkové neutrality. Tento úkol vyžaduje různé iniciativy, dlouhodobé strategie a ambice, ale především silná partnerství - a okamžitou akci.

Společnost Alfa Laval se velmi aktivně podílí na této změně - inovuje odvětví, na kterých je naše společnost závislá, a nabízí řešení, která uspokojují rostoucí poptávku v energetice, potravinářství, vodním a námořním průmyslu. Společnost je součástí řešení systémové změny: urychlení přechodu na energetiku a snížení emisí před rokem 2030 prostřednictvím budování energetického systému budoucnosti a zároveň rychlé dekarbonizace současného energetického systému. Kromě toho propaguje způsoby využívání obnovitelných zdrojů energie v celém hodnotovém řetězci.

Nejnovější informace a živé přenosy z programu společnosti Alfa Laval na konferenci COP28: www.alfalaval.com/COP28

 

Štítky

Vše

Alfa Laval na konferenci COP28

cop28-logo-green-small.jpgAlfa Laval bude součástí švédské delegace, která povede dialog s osobami s rozhodovací pravomocí, regulačními orgány, partnery a zákazníky s cílem jednat společně a urychlit cestu k uhlíkové neutralitě.

Více informací o COP28

 

Související informace: