Integrator zajišťuje cenově efektivní hygienické řešení použitím zařízení Alfa Laval

Carlsberg Sverige AB, dceřiná společnost jednoho z největších pivovarů na světě, spolupracuje s integrátorem Falkenbergs Rör. Důvodem jejich spolupráce je zařízení od Alfa Laval, které napomáhá optimalizovat výkony jejich podniku.

DATUM 2023-11-28

Carlsberg Sverige AB, největší pivovar ve Švédsku, nově vymezuje vzájemně prospěšné obchodní vztahy. Falkenbergs Rör (Falkenberg Pipes Ltd) dodával v posledních deseti letech pro Carlsberg zařízení Alfa Laval, nejprve jako firma instalující trubky a komponenty a nyní jako integrátor.

Díky třicetileté spolupráci s tímto dodavatelem zařízení a řešení pochází zhruba 80 % veškerého zařízení nainstalovaného v podniku Carlsberg od Alfa Laval. Díky výborné podpoře od obou partnerů se Carlsberg může zaměřit na svou hlavní obchodní činnost, zvyšování produktivity a ziskovosti, zatímco na Falkenbergs Rör se spoléhá v tom, že zajistí vysokou efektivitu provozu.

Snadno se s nimi jedná

Co začalo jako úzce stmelená trojka, kde Carlsberg byl společným klientem Alfa Laval, dodavatel zařízení, a Falkenbergs Rör, firma instalující systémy, se během let rozvinulo a Falkenbergs Rör postupně převzal roli integrátora. 

 Jesper Johansson z Falkenberg Rör, technický ředitel Carlsberg Thomas Hedman a Gustav Ocsko z Alfa Laval před blokem dvousedlových ventilů řady Unique od Alfa Laval vybavené jednotkami Think top.

„Od základní instalace trubek a komponent a pohotovostních služeb jsme s růstem provozu Carlsberg přebírali více a více odpovědností,“ říká Jesper Johansson, manažer průmyslové divize ve společnosti Falkenbergs Rör. „Nyní jsme odpovědní za nákladově efektivní dodávku a údržbu zpracovatelských instalací pro Carlsberg.“

„Náš obchodní vztah je opravdu jedinečný. Je snadné obchodovat s partnerem, který zná podnik tak dobře,“ říká Thomas Hedman, technický ředitel v Carlsberg. „Při tlaku na dobu provozuschopnosti a ziskovost je úlevou, když víte, že se u zařízení od Alfa Laval můžete spolehnout na rychlou výměnu a v případě potřeby na instalaci v tentýž den.“

Je úlevou, když víte, že se u zařízení od Alfa Laval můžete spolehnout na rychlou výměnu a v případě potřeby na instalaci v tentýž den.”

Bezpečná a hygienická provozní doba

V závodě běží tři osmihodinové směny s kontinuální výrobou po šaržích, které každý rok vyprodukují 170 milionů litrů piva a 110 milionů litrů vody, nealkoholických nápojů a cideru. Protože Alfa Laval je upřednostňovaným dodavatelem, jsou čerpadla LKH od Alfa Laval, dvousedlové ventily řady Unique od Alfa Laval,  ventily Think Top od Alfa Laval, snímací a řídící jednotky a hlavice k čištění nádrží na všech výrobních linkách Carlsberg ústředními pilíři a přispívají k tomu, aby se ze vstupních surovin vytěžilo maximum.

„Hygiena, spolehlivost a nízké nároky na údržbu jsou „nutností“, říká Hedman důrazně. „Všechny tyto požadavky výrobky Alfa Laval spolehlivě plní a ze zkušenosti víme, že můžeme prodloužit intervaly provádění údržby zařízení o více, než co je doporučeno, a přesto si můžeme udržet vysokou dostupnost zařízení a nízké náklady.“

Integrátor Falkenbergs Rör také přispívá k prodloužení doby provozuschopnosti tím, že zajišťuje stabilní provoz podniku. Zatímco Carlsberg si udržuje v podniku jenom malé zásoby nezbytných náhradních dílů, má také snadný přístup k širokému výběru originálních náhradních dílů.

„Není-li něco na skladu u nás nebo u Falkenbergs Rör, cokoliv potřebujeme, není nikdy daleko u Alfa Laval Kolding, Dánsko.”

Zaměstnanci Falkenbergs Rör navíc neobvyklým způsobem přispívají k delší době provozuschopnosti. „Někdy, když některý ze zaměstnanců zavolá, že je nemocný, lidi z Falkenbergs Rör nám zaskočí pomoci,“ přiznává Hedman s potlačovaným úsměvem. „Výrobní linky znají stejně dobře, ne-li lépe, než naši lidé.“

Větší energetické úspory

V průběhu let společnost Carlsberg úzce spolupracovala s Falkenbergs Rör a Alfa Laval na snížení energetických výdajů a zlepšení produktivity. Dávno před podepsáním směrnice EU o energetické účinnosti se společnost Carlsberg zaměřovala na zvyšování energetické účinnosti, snižování odpadů a emisí napříč celým závodem.

„Jakožto signatář iniciativy OSN Global Compact zavedla skupina Carlsberg Group celopodnikový program energetické účinnosti, který mimo jiné apeloval na používání nízkoenergetických motorů ve všech nových instalacích,“ svěřuje se Hedman. „Protože energetická spotřeba představuje 95 % celkových celoživotních nákladů čerpadla, bylo v našem nejlepším zájmu snížit energetickou spotřebu čerpadel.“

V závodě Falkenberg je nainstalován široký výběr odstředivých čerpadel řady LKH od Alfa Laval, od LKH-5 po LKH-90, která si poradí s různými požadovanými průtoky, v závislosti na tom, kde jsou umístěny. Tyto přináší přibližně 30% úspory energie ve srovnání s podobnými čerpadly střední kategorie. „Když jsou navíc ventilové bloky správně navrženy a nainstalovány, což jsou, nevyužíváme pro čerpadla více energie, než je nutné,“ dodává Hedman.

Nižší environmentální dopad díky zařízení Alfa Laval

Mimo výrobní linky podniká Carlsberg další kroky ke snížení svého celkového dopadu na životní prostředí a ke snížení energetické spotřeby. Vznikne-li například potřeba vyšších výrobních kapacit, plánuje Hedman zavést v podniku rotační tryskové mixéry od Alfa Laval.  Ty jsou v současnosti používány v závodě Carlsberg Northampton ve Velké Británii, kde zvýšily výrobní kapacitu o 44 % a zároveň minimalizovaly spotřebu energie. Až tato doba nastane, těšíme se na to, že vypracujeme podrobnosti s Falkenbergs Rör, abychom tyto dílčí systémy zavedli v podniku online a zajistili hladký přechod na větší produktivitu,“ říká Hedman.