Energeticky úsporná míchadla

Speciální studie, provedená v dánské mlékárně ukázala, že spotřeba energie u míchadel Alfa Laval byla snížena na 80%, čímž bylo dosaženo pouhých 8,2 měsíce návratnosti.

DATUM 2023-11-28