Zkušenosti zvyšují mlékárně hygienu, bezpečnost, energetické úspory a provozní dobu

Hatsun Agro Product Ltd, jeden z největších mlékárenských podniků v soukromém sektoru v Indii, hledal moderní míchací systémy k prodloužení doby provozuschopnosti a minimalizování požadavků na údržbu. Díky svým moderním míchacím systémům a řádnému zaškolení zaměstnanců mlékárny ohledně údržby míchadel přinesla společnost Alfa Laval tomuto mlékárenskému podniku prodloužení doby provozuschopnosti, zvýšení energetických úspor a větší bezpečnost a hygienu produktu.

DATUM 2023-11-28