Vzájemná spolupráce v petrochemické společnosti v Saúdské Arábii

Když se u zákazníka začaly objevovat problémy s polosvařovanými deskovými výměníky tepla, společnost Alfa Laval se obávala, že tohoto důležitého zákazníka ztratí. Místo ukončení spolupráce se však obě společnosti rozhodly spolupracovat na nalezení řešení problémů a nikdy si nebyly blíže jako nyní.

DATUM 2023-11-28

„Zpočátku jsme byli velmi znepokojeni a dovedu si představit, že zákazník mohl zvažovat ukončení naší spolupráce,“ vzpomíná Juergen Kohler, manažer pro správu služeb společnosti Alfa Laval v Saúdské Arábii. „Jakmile jsme však zareagovali a oni viděli, jak moc jsme ochotni pracovat na nápravě, rozhodli se, že s námi chtějí spolupracovat a najít řešení.“

 

 

Názor zákazníka

Od samého počátku jsme si dobře rozuměli a na všem spolupracovali. Po mnoha schůzkách a šetřeních obou společností jsme zjistili, že příčina není jen jedna, ale že je jich více.

Juergen Kohler, manažer pro správu služeb, Alfa Laval, Saúdská Arábie 

Produkty

Deskové výměníky tepla společnosti Alfa Laval využívají desky pro přenos tepla vybavené těsněním, které oddělují jednotlivé kanály od dalších a směrují kapaliny do střídavých kanálů. Používají se v rámci celého průmyslu jako zařízení pro efektivní ohřev, chlazení, rekuperaci tepla, kondenzaci a odpařování.

 Deskové výměníky tepla 

Zákazník

Petrochemická společnost sídlí v Jubailu v Saúdské Arábii a vyrábí ethylen, ethylenglykol a lineární alfa olefiny.

Řešení

Zákazník zakoupil model polosvařovaného deskového výměníku tepla MA30W společnosti Alfa Laval.

Po rozsáhlém zkoumání možných závad modernizovala společnost Alfa Laval materiál těsnění a provedla úpravy v konstrukci a výrobě prstencového těsnění.

Ke stažení