Pro dodavatele

Společnost Alfa Laval má okolo 45 výrobních míst a distribučních center v Evropě, Asii a Americe s celkovým kupním objemem více než 1000 milionů EUR.

Nabízíme jedno kontaktní místo našich vybraných dodavatelů, kterému se otevírá možnost prodávat velké objemy na celém světě. Přinášíme vám možnost pravidelného a rostoucího podnikání, postaveného na široké škále zákaznických segmentů.

Prozkoumejte obchodní příležitosti

handshakeChceme rozvíjet vztahy s našimi stávajícími a potenciálními dodavateli. 

Abychom našli správné, konkurenční partnery pro budoucí spolupráci, máme zájem o rozvoj vztahů a obchodu se stávajícími a potenciálními dodavateli. V letech 2005 a 2007 jsme pozvali dodavatele na mezinárodní veletrhy Alfa Laval v Indii a v Číně.

Společný rozvoj

Uzavření smlouvy s Alfa Laval zahrnuje společný vývoj procesů směrem ke společným cílům a průběžné hodnocení výkonnosti. Dobré výsledky otevírají možnosti dalšího růstu. Ocenění dodavatele roku bylo založeno na uznání nejlepšího celosvětového výkonu založeného na vývoji nákladů, dodávkách, kvalitě, době realizace, zvýšení objemu, flexibilitě a komunikaci.

Naše očekávání

Na základě dohody, společných plánů a činností jsou očekávání Alfa Laval vůči našim dodavatelům následující ...

  • Spolupráce s cílem dosahovat trvalého zlepšování kvality v rámci normy ISO 9000 a v souladu se schváleným progresivním plánem.
  • Spolupráce s cílem nepřetržitě zkracovat dodací lhůty a zvýšit flexibilitu na základě dohodnutého plánu.
  • Spolupráce ke stálému snižování celkových nákladů na základě společného cíle a dohodnutého plánu. Naším cílem je vždy být lepší než inflace.
  • Alfa Laval je významným zákazníkem, který představuje 15 - 35% obratu dodavatele.
  • Společnost Alfa Laval dokumentuje a rozvíjí postupy a techniku dodavatele a v žádném případě je neposkytuje třetí straně.
  • Otevřená komunikace s cílem průběžně pokrývat obecné informace ohledně zdraví obou společností.
  • Ochota přijmout fakt, že tvz. "Top technologie" budou vždy produkty dodávané společnosti Alfa Laval a znalosti budou využity v rámci projektů vývoje Alfa Laval produktů.
  • Přijmout a přizpůsobit se obchodním principům Alfa Laval. 
  • Schopnost průběžně garantovat, že všichni zaměstnanci, zapojení do spolupráce (dodavatel - Alfa Laval) pracují v přijatelném rozsahu a za zákonných podmínek a předpisů.