Historie společnosti

Společnost Alfa Laval byla založena v roce 1883. Sledujte s pomocí některých významných milníků růst Alfa Laval, díky kterým se stala uznávanou mezinárodní společností s vysoce kvalitním řešením pro přenos tepla, separaci a dopravu tekutin.

1845

Zakladatel Alfa Laval, Gustaf de Laval, se narodil v provincii Dalarna ve Švédsku.

1877

Na vývoji odstředivého separátoru začíná pracovat po přečtení článku v německém periodiku „Milchzeitung”.

1879

První separátor je představený v Stockholmě. Tento separátor má kapacitu 130 litrů/hod.

1883

Gustaf de Laval a jeho partner Oscar Lamm zakládají společnost AB Separator. De Laval Cream Separator Co. vzniká v USA. To je začátek rostoucí mezinárodní firmy.

1888

Tímto krokem začíná prodej prvních čerpadel. Ty se používají k odčerpání odstředěného mléka z odstředivého separátoru.

1889

Německý vynálezce Clemens von Bechtolsheim získává patent na kónické kovové disky. Použitím těchto tzv. Alfa disků se kapacita separátorů mnohonásobně zvyšuje.

1890

Alfa Laval představuje první separátor na světě, který využívá technologii Alfa disk. Zavádí se první zařízení na pasterizaci mléka.

1898

Ve výrobní lince zákazníka je poprvé instalován separátor kvasnic.  

1910

Gustaf de Laval začíná pracovat na návrhu dojicího stroje.  

1913

Gustaf de Laval umírá ve věku 67 let. Během svého života získal 92 švédských patentů a založil 37 společností. Na náhrobku má vyryté: “The Man of High Speed.”

1916

Alfa Laval prodává první separátor na čištění oleje.

1919 – 1936

V Dánsku, Jižní Africe, Finsku, Austrálii, na Novém Zélandě, v Polsku, v Jugoslávii a v Irsku se formují dceřiné společnosti

1933

Na výstavě v Berlíně je představený první hermetický separátor na světě.

1938

Alfa Laval představuje svůj první výměník tepla. Pontus Hytte, syn známého švédského malíře Carla Larssona, přesouvá vývoj a výrobu výměníků tepla do Lundu. 

1951

Probíhá prodej “samočisticího” odstředivého separátoru a dekantačních odstředivek.

1958

Ve Švédské mlékárně je instalován první systém CIP.

1961

V Itálii je instalován první procesní systém na sterilizaci. To představuje významný přelom v odvětví mléka a mléčných výrobků.

1962

Kniha Rachel Carson “Tiché jaro” rozpoutává debatu o životním prostředí a používání jedovatých chemikálií.

1965

Alfa Laval je první v oblasti řízeného výrobního procesu. Společnost dodává do Švýcarské mlékárny první velký automatický systém umožňující řídit a kontrolovat celý závod.

1971

Fúze – Alfa Laval získává většinový podíl v dánské společnosti Lavrids Knudsen Maskinfabrik.

1976

Přenos tepla. V mezinárodním výrobním centru v Lundu ve Švédsku byl otevřený třetí průmyslový areál společnosti Alfa Laval. V tomto areálu se nachází sídlo společnosti, oddělení výzkumu a vývoje a výrobní závod.

1978

Alfa Laval uvádí na trh uplně novou konstrukci těsnění rozebiratelných výměníků tepla, která umožnujě zákazníkům vyměnit těsnění na deskách svépomocně.

1983

Alfa Laval oslavuje  100. výročí svojí existence.

1991

Společnost Alfa Laval přechází do soukromého vlastnictví.

1993

Alfa Laval se stává nezávislou průmyslovou skupinou v rámci Tetra Laval Group. Činnosti spojené se zpracováním potravin jsou integrovány do podnikání společnosti Tetra Pak. Hospodářská zařízení a systémy jsou reorganizovány do nové průmyslové skupiny Alfa Laval Agri.

1996

Byla otevřena nová továrna pro výměníky tepla, zařízení pro manipulaci s kapalinami a moduly pro potravinářský a nápojový průmysl v Kaliningradě. Továrna je jednou z nejmodernějších v Rusku.

1999

Společnost Alfa Laval uvedla na trh novou, převratnou metodu nakládání s olejem na palubě lodí – separační jednotku.

2000

Investiční společnost Industri Kapital kupuje Alfa Laval Group. Záměrem společnost Industri Kapital je nadále rozvíjet globální vedoucí postavení společnosti Alfa Laval v rámci svých klíčových technologií- separace, přenos tepla a manipulace s kapalinami, se záměrem zveřejnit akcie během pětiletého období.

2001

Velká restrukturalizace. Alfa Laval je rozdělená na jednotlivé obchodní divize se zaměřením na rozdílné potřeby zákazníků. Posláním společnosti je: “ Pro své zákazníky optimalizovat výkonnost jejich technologických procesů. V současnosti i v budoucnosti.

2002

Alfa Laval se vrací na stockholmskou burzu cenných papírů. Hlavní strategií je vytvoření ziskového růstu, a to jak organicky, tak prostřednictvím akvizicí, které v roce 2002 zahrnují dvě dánské společnosti: Danish Separation System A/S(DSS), specialista na membránovou filtraci pro farmaceutický a potravinářský průmysl a společnost Toftejorg Group, přední světový dodavatel moderních systémů čištění nádrží.

2003

Na trh je uveden výměník AlfaNova, nový typ deskového výměníku tepla, založený na patentované metodě pájení desek Alfa Laval s názvem AlfaFusion. Mimořádná odolnost vůči únavě materiálu, teplotám a tlakům otvírá nové a zajímavé možnosti v současných i budoucích aplikacích.

2004

Lars Renstrom je jmenován jako nový generální ředitel a prezident Alfa Laval Group. Jeho dosavadní pracovní úspěchy v různých švédských průmyslových společnostech jsou značné. Alfa Laval a Haldex, nadnárodní dodavatel technologie vozidel, spolu vytvořili společnost Alfdex AB, která dodává jimi vyvinuté řešení pro čištění plynů z dieselových motorů, aby vyhověla stále přísnějším emisním předpisům.

2005

Společnost Packinox S.A. ve Francii je světovým lídrem v oblasti velkých svařovaných deskových výměníků tepla pro ropné, plynařské a rafinérské aplikace. Akvizicí Packinox S.A. Alfa Laval posiluje v těchto oblastech.

2006

Ve spolupráci se společností Wellenius Water bylo navrženo zařízení Pure Ballast, které bez použití chemikálií chrání mořské ekosystémy před invazivními druhy přepravovanými v balastní vodě na palubě lodi.

2007

Alfa Laval kupuje holandskou společnost Helpman a finskou Fincoil – dvou velkých evropských výrobců vzduchových výměníků tepla.

2010

Alfa Laval je oficiálním partnerem švédského pavilonu na světové výstavě World Expo v Šanghaji: “Lepší město, lepší život”.

2011

Alfa Laval získává Aalborg Industries a mimo jiné posiluje svoji nabídku především o námořní přepravu. Aalborg Industries je zatím největší akvizicí Alfa Laval.

2014

Alfa Laval otvírá v dánském Aalborgu svoje nové zkušební a školicí středisko pro produkty a aplikace v oblasti lodní a námořní dopravy.

2016

Novým generálním ředitelem společnosti se stává Tom Erixon.

Black and white portrait photography of Gustaf de Laval

   

Separator drawing 200x335

   

1st phe 200x253