Alfa Laval ve zkratce

Tři klíčové technologie

Jádrem činností společnosti Alfa Laval jsou tři základní technologie: přenos tepla, separace a doprava tekutin. Všechny tři hrají významnou roli v různých oblastech průmyslu. 

100 zemí

Produkty Alfa Laval se prodávají v přibližně 100 zemích (ve více než polovině z nich má Alfa Laval své obchodní zastoupení) a vyráběny jsou ve 42 velkých výrobních závodech (v Evropě, Asii, Spojených státech a Brazílii).

17 000 zaměstnanců

Alfa Laval má v současnosti na celém světě okolo 17 000 zaměstnanců. Největší zastoupení má společnost ve Švédsku, Dánsku, USA a Indii.

Jsme mladí přes 134 let

Gustav de Laval byl významný technický génius, mezi jehož vynálezy patří odstředivý separátor a první funkční parní turbína. Během svého života si nechal registrovat 92 patentů. V roce 1883 společně se svým partnerem Oscarem Lemmem ml. založil společnost AB Separator, předchůdce dnešní Alfa Laval.

Nepřetržitý vývoj

Neustálý vývoj je podmínkou pro posilování konkurenceschopnosti. Přibližně 2 % celkového obratu ročně investujeme do výzkumu a vývoje. Díky tomu můžeme každý rok uvádět na trh 35 až 40 nových výrobků.

Organizace vychází vstříc zákazníkům

Naše orientace na trhu je usnadněna díky organizaci prodeje do 3 obchodních divizí: Energy, Food & Water a Marine divize. Pokrýváme řadu různých průmyslových odvětví, jako je čištění odpadních vod, chemický průmysl, těžba ropy a zemního plynu, zpracování papíru a celulózy, lodní průmysl, potravinářský průmysl a mnoho dalších. Kromě toho nabízíme velkou podporu v rámci servisních center, která zajišťují, že naši zákazníci i nadále mohou spoléhat na vynikající výkon jejich zařízení Alfa Laval.