Výrobci hnojiv jsou nuceni hledat křehkou rovnováhu mezi potřebou snížit spotřebu energie a omezit dopady na životní prostředí na straně jedné a minimalizovat odstávky výroby a zvýšit půdní výnosy na straně druhé. Odborné znalosti, zařízení i služby poskytované společností Alfa Laval jim pomáhají úspěšně se s těmito výzvami vyrovnat.

Podpora efektivního růstu odvětví výroby hnojiv

Zvyšování efektivity a provozní dostupnosti výrobních zařízení je dnes pro výrobce hnojiv kriticky důležité. Společnost Alfa Laval vám může pomoci snížit náklady na energie, omezit problémy se zanášením a korozí zařízení a získat zpět odpadní teplo a využít jej v jiných výrobních procesech.

Široká škála tepelných výměníků Alfa Laval s prostorově úsporným řešením pomáhá ve srovnání s tradičními výměníky výrazně snížit investiční náklady. Výrazné úspory energie přináší také systém protisměrného proudění, který našim výměníkům umožňuje pracovat s teplotním rozdílem mezi teplými a chladnými kapalinami pouhých 2 °C.

Výměníky tepla Packinox od společnosti Alfa Laval v sobě spojují schopnost odolávat vysokým tlakům a teplotám s výhodami poskytovanými jejich kompaktními rozměry, a jsou tak ideální pro rekuperaci tepla nebo instalaci na výměníkových pozicích v náročných podmínkách.

Samočisticí vysokorychlostní separátory Alfa Laval efektivně zpracovávají média způsobující zanášení, a zvyšují tak produktivitu a provozní dostupnost. Dekantační odstředivky Alfa Laval zajišťují účinnou separaci důlní hlušiny z těžby fosfátů, účinně při zpracování kalů oddělují pevnou složku od kapalné, a se separovanými pevnými látkami ve formě suchého koláče lze potom snadno dále nakládat.

Produktová řada Olmi od společnosti Alfa Laval zahrnuje vysokotlaká zařízení pro syntézu močoviny a dále také systémy pro rekuperaci odpadního tepla zahrnující například kotle s rekuperací tepla a chladiče procesních plynů určené pro vysokoteplotní a vysokotlaké aplikace potřebné při výrobě hnojiv. Naše chladiče procesních plynů zvládají například tlaky až do 200 barů na straně procesních médií (140 barů na straně páry) a teploty na přívodu plynu až do 1000 °C.

Zvyšte své zisky – recyklujte energii

Investice do rekuperace odpadního tepla jsou často výrazně ziskové. Doba jejich návratnosti obvykle nepřesahuje jeden rok.

Rekuperace odpadního tepla

   

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Hnojiva

Kontaktní osoba