Budoucnost spočívá v etanolu, bionaftě a palivech z obnovitelných zdrojů (například z obilí, semen a celulózy) a vedlejších produktech nebo odpadech z jiných průmyslových odvětví. Společnost Alfa Laval nabízí výměníky tepla, dekantační odstředivky, vařáky a odparky, které maximalizují efektivitu všech fází výroby biopaliv – od ohřevu a chlazení až po míchání a separaci. Kromě toho nabízí společnost Alfa Laval také kompletní výrobní závody připravené pro výrobu bionafty.

Pro ekonomicky efektivní výrobu etanolu a bionafty mají velký význam technologie pro účinnější a odpovědnější nakládání s energiemi a získávání vedlejších produktů.

Přesně tyto technologie vám nabízí společnost Alfa Laval. Jsme odborníky na technicky inovativní řešení přenosu tepla a separace pro výrobu palivového etanolu a bionafty a na závody pro výrobu bionafty. Na naše výrobky se můžete vždy spolehnout.