Vyhledávání v rámci stránek a dokumentů

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Rotační zahušťovače

Alfa Laval nabízí různé typy rotačních bubnových filtrů pro efektivní zhušťování kalu. Princip rotačního zahušťovače spočívá v dopravě kalu předem upraveného polymerním flokulantem uvnitř pomalu se otáčejícího bubnu z filtrační tkaniny. Kal zůstává v bubnu, zatímco kapalná fáze protéká skrz filtrační tkaninu. Výstupní koncentrace kalu je regulována pomocí regulace nátoku, sklonu a rychlosti otáčení bubnu.

ALDRUM_G3_rotary_drum_filter_front_closed_640x360.png
  • Související výrobky
  • Související odvětví
  • Související servis

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Rotační zahušťovače